Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Doświadczenie z sali operacyjnej

Autor:
Wiesław Kiszczyński, lek.

„Postęp to droga od prymitywnego przez skomplikowane do prostego.”Wernher Von Braun

Specyfika pracy chirurga okulisty na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się diametralnie. Młodzi adepci okulistyki rozpoczynają swoją przygodę z mikrochirurgią w zupełnie innych warunkach, niż te z początków kariery starszych kolegów mojego pokolenia. Młodym lekarzom trudno wyobrazić sobie, że kiedyś zaćmę usuwano bez zaawansowanego sprzętu, metodą krioekstrakcji, poprzez wewnątrztorebkowe lub zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki, początkowo bez wszczepu. Muszę przyznać, że w moim przeszło 30-letnim doświadczeniu mikrochirurgicznym dobrze było mieć wspierających partnerów w postaci dobrych nauczycieli, odpowiednich współpracowników oraz solidnych dostawców. Takim partnerem był dla mnie Consultronix SA. Rozwijaliśmy się razem. Postęp mogliśmy obserwować w zakresie sprzętów, technologii, jak i stosowanych materiałów. Początkowo pracowaliśmy na aparacie OS3 firmy Oertli, następnie na drodze ewolucji zastąpił go aparat OS 4.

OS 4

System OS 4 nazywany jest przez Producenta wielozadaniową platformą operacyjną. I słusznie, ułatwia pracę i zapewnia bezpieczeństwo. W naszej codziennej praktyce najwięcej uwagi poświęcamy zabiegom usunięcia zaćmy. Pod tym kątem OS 4 wyróżniają w szczególności: innowacyjny system trzech pomp – precyzyjnie regulujący podciśnienie i przepływ; moduł SPEEPMode zapewniający najwyższy poziom kontroli podciśnienia; infuzja aktywna i grawitacyjna; pewność szybkiej i bezpiecznej pracy na wysokich parametrach; wydajność oraz bezpieczeństwo pracy dzięki zintegrowanemu systemowi mikrokontrolerów.

Mówiłem o postępie dzięki firmie CX i maszynie OS 4. Natomiast muszę dodać, iż przeznaczeniem aparatu nie są tylko zabiegi zaćmy i witrektomii. Platforma Oertli od tej strony została Państwu przedstawiona w ostatnim wydaniu CX News, dzięki uprzejmości Pana Doktora Tomasza Kuca, który podzielił się swoimi trafnymi spostrzeżeniami. Mam przyjemność współpracować z Doktorem od kilku lat. Nawiązując do poprzedniego numeru chciałbym rozwinąć temat szerokich możliwości aparatu i zwrócić Państwa uwagę na inny ich aspekt. Mowa o zabiegach głębokiej sklerektomii diatermicznej – OS 4 pozwala przeprowadzić procedurę HFDS, (High Frequency Deep Sclerotomy). To innowacyjna metoda leczenia jaskry otwartego kąta przesączania, opracowana przez prof. Bojana Pajića. Polega na wykonaniu sześciu kieszonek w beleczkowaniu, umożliwiających swobodny przepływ cieczy wodnistej do kanału Schlema. Zabieg ten jest wyjątkowo prosty. W naszym Oddziale wykonujemy go jako procedurę połączoną z operacją zaćmy lub jako procedurę przeciwjaskrową. Wymagana jest końcówka diatermiczna AbeeTip, soczewka gonioskopowa do wizualizacji trabeculum oraz aparat OS 4 firmy Oertli.

Wykonaliśmy tą metodą od maja 2018 r. – od pierwszej prezentacji metody, kilkadziesiąt operacji i ich rezultaty są zadowalające, zwłaszcza w pseudoafakii. Najtrudniejszym elementem jest uzyskanie odpowiedniej wizualizacji kąta przesączania. Na początek polecam operacje przeciwjaskrowe w oczach pseudoafakijnych.

Nastąpił również zdumiewający rozwój w technologii produkcji soczewek IOL, materiałów wiskoelastycznych, barwników, pierścieni dotorebkowych itp. W czasie 20-letniej współpracy z Consultronix nasze oczekiwania były spełniane.Podsumowując. Dzięki rozwojowi stajemy się lepsi, bardziej wydajni i skuteczniejsi w niesieniu pomocy pacjentom. Postęp zgodnie z tytułowym motto zależy od zespołu ludzi, z którym współpracujemy, a także dostawców. Z całą stanowczością stwierdzam, że na swojej drodze zawodowej trafiłem na właściwych ludzi.

Szczególne uznanie i szacunek chciałem wyrazić swoim pierwszym nauczycielom, a zwłaszcza ś.p. prof. Stanisławowi Mrzygłudowi i Jego Zespołowi za wskazanie mi właściwego kierunku rozwoju.

Autorzy
Wiesław Kiszczyński, lek.

Oddział Okulistyczny Reg...