Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Modułowa platforma do obrazowania przedniego odcinka

Autor:
Dariusz Łagan

ANTERION® pracuje w oparciu o technologię Swept Source OCT – zoptymalizowaną w kierunku wysokiej rozdzielczości, kontrastu oraz precyzji pomiarowej dostosowanej do potrzeb przedniego odcinka oka.

Eyetracker

Śledzenie ruchu gałki ocznej jest kluczowym zagadnieniem determinującym jakość badania OCT. Heidelberg Engineering do perfekcji rozwinął dwuwiązkową technologię TruTrack w OCT Spectralis®. Wiedza i doświadczenie pozwoliły na stworzenie nowej jakości obrazowania przedniego odcinka. Opatentowany układ ruchu śledzenia w czasie rzeczywistym zastosowany w OCT ANTERION® zapewnia, że skany są centrowane na osi widzenia. Podczas akwizycji położenie skanów jest automatycznie korygowane. Zwieńczeniem dzieła jest uzyskanie najwyższej jakości uśrednionego obrazu, przy minimalnym udziale szumu. Stwarza to możliwość otrzymania nieosiągalnej do tej pory głębi szczegółów oraz pewności pomiarowej. Zastosowane rozwiązanie umożliwia wykonywanie wiarygodnych badań kontrolnych (follow-up).

Rezultat: Jedna wydajna technologia, która łączy tomografię OCT przedniego odcinka oka, topografię rogówki, analizę wavefront, pachymetrię, pomiar długości osiowej i obliczenia IOL. Platforma ANTERION® otwiera nowe perspektywy w chirurgii zaćmy, laserowej chirurgii refrakcji, transplantologii rogówki, a także w diagnostyce rogówki oraz monitorowaniu jaskry.

fot.1

ANTERION® zapewnia wysokiej jakości obrazy i wszechstronne pomiary, równocześnie minimalizując czas potrzebny na wykonanie wielu badań odcinka przedniego. Czas akwizycji jest szybki, dodatkowo nie ma potrzeby przesadzania pacjenta od OCT do topografu, aberrometru, kamery Scheimpfluga, biometru optycznego… Jednocześnie otrzymujemy pakiet wiarygodnych klinicznie, skorelowanych wzajemnie pomiarów.

ANTERION® opiera się na aplikacji Imaging App do wizualizacji w wysokiej rozdzielczości całego odcinka przedniego i dostosowuje się do różnych potrzeb klinicznych, oferując trzy opcjonalne aplikacje: aplikacja rogówki, aplikacja zaćmy i aplikacja pomiarowa.

Cornea App

Moduł umożliwia generowanie obrazów o wysokiej rozdzielczości oraz szczegółowych map, w tym: obraz z kamery, obraz OCT, mapy topograficzne krzywizny osiowej przedniej i tylnej części rogówki, mapy styczne, mapę total cornea power, mapy wavefront i mapę pachymetrii.

Fot.2.

Cataract App

Dane uzyskane podczas analizy rogówki w połączeniu z pomiarem głębokości komory przedniej, grubości soczewki i długości osiowej, określają parametry istotne do kalkulacji soczewek IOL. Podgląd obrazu z kamery umożliwia potwierdzenie pomiarów. Oprogramowanie zawiera kalkulator soczewek (również torycznych). Zastosowanie SS-OCT, o długości fali 1300 nm, gwarantuje uzyskanie wyższego współczynnika powodzenia (success rate), w porównaniu z dotychczas stosowanymi technologiami optycznego pomiaru długości osiowej.

Metrics App

Zaawansowany i wystandaryzowany moduł diagnostyczny daje możliwość dokonania analizy pomiarowej. Wykonuje pomiary m.in.: głębokości komory przedniej, jej objętości, kąta przesączania, odległości spur-to-spur, white-to-white, obszarów TISA, ACA, AOD, SSA (również w postaci grafów 360º) i parametrów grubości soczewki.

HEYEX 2 – to kompletne rozwiązanie do zarządzania obrazem. Zaprojektowane w celu usprawnienia przepływu pracy i zwiększenia bezpieczeństwa danych. Zapewnia jednocześnie wszechstronne narzędzia kliniczne do obrazowania i zarządzania informacjami. Konstrukcja umożliwia połączenie kilku urządzeń w ramach jednej placówki, jak również w wielu lokalizacjach, aby pozwolić na równoczesny dostęp do danych i uprościć ich udostępnianie.

ANTERION® i Spectralis® tworzą zaawansowaną technologicznie i oferującą najszerszą paletę badań platformę diagnostyczną. Heidelberg Engineering po raz kolejny wytycza trendy oraz podnosi poziom diagnostyki okulistycznej.

Autorzy
Dariusz Łagan

Consultronix