Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Zarządzanie aktywami szpitala

Autor:
Krzysztof Görlich, dr hab.

Nowoczesny szpital korzysta w Polsce z licznych informatycznych systemów wspierających księgowość, kadry, rozliczenia z płatnikami. Nie wyobrażamy sobie dziś szpitala bez systemów wspierających działalność medyczną. Informatyzacja szpitali, szczególnie po upowszechnieniu standardu HL7 nabiera tempa. Wydaje się jednak, że w Polsce zaniedbaliśmy potrzeby informatyczne w zakresie zarządzania aktywami szpitali: budynkami, infrastrukturą, aparaturą medyczną. Tu także jest postęp po stronie podaży, lecz popyt – poszukiwanie przez dyrekcje szpitali rozwiązań informatycznych typu CAFM/CMMS, wydaje się nie nadążać za realnymi potrzebami. Tymczasem można zdecydowanie ułatwić podejmowanie lepszych decyzji. Zarządzanie aktywami szpitali to obszar niewykorzystanych szans i niezrealizowanych korzyści.

Rosnąca komplikacja w zakresie infrastruktury technicznej, ogromna ilość aparatury medycznej, jej rosnące wymagania serwisowe i związane z tym koszty eksploatacyjne, czy wreszcie rosnące oczekiwania użytkowników, wywołują nową presję na administratorach i właścicielach szpitali. Konieczne jest wejście na kolejny, wyższy etap informatyzacji.

W czym leży różnica między stanem obecnym, a tym ‘wyższym etapem informatyzacji’? Systemy typu CAFM są opartymi o CAD systemami bazodanowymi, które stworzono do zarządzania całymi procesami.

Zastosowanie systemów CAFM do obiektów szpitalnych najprościej przedstawić na konkretnym przykładzie systemu iffmGIS®. W iffmGIS® można na przykład zaplanować i prowadzić wszystkie procedury związane z eksploatacją urządzenia lub aparatu medycznego – powiedzmy: dokumentację instalacji, umowy gwarancyjne, plan przeglądów, wszystkie zgłoszenia awarii dotyczące tego urządzenia, rejestr prac serwisowych, rozliczenia z serwisantami, dane dotyczące amortyzacji finansowej i technicznej, koszty materiałów eksploatacyjnych.

W efekcie prowadzenia procedur eksploatacji budynków, urządzeń i aparatury w systemie iffmGIS® otrzymujemy kompletną bazę danych historycznych, a jednocześnie aktualnych w czasie rzeczywistym, która pozwala na tworzenie użytecznych raportów i planowanie. Dostajemy dla przykładu odpowiedzi na takie pytania: Jak często psuł się aparat? Ile w zeszłym roku kosztowały prace serwisowe z nim związane? Czy bardziej opłaca się jego generalny remont czy wymiana? Kiedy trzeba będzie wydać na to pieniądze? Czy aparat producenta Y jest tańszy w eksploatacji od aparatu producenta X? Czy wszyscy obsługujący aparat medyczny mają właściwe i aktualne uprawnienia, itd…?

Tego typu operacje na bazach danych można wykonywać wyłącznie w zintegrowanych systemach, takich jak iffmGIS®. Nie da się tworzyć raportów automatycznie, gdy niektóre procesy nie są ‘skomputeryzowane’, ale także wtedy, gdy są obsługiwane przez oddzielne, nie współpracujące oprogramowania.

Arkadiusz Lendzion,

zastępca dyrektora UCK Gdańsk:

„Zintegrowany system CAFM do zarządzania nieruchomościami i aparaturą medyczną jest czymś nowym w polskim szpitalnictwie. Dlatego bardzo cenimy sobie współpracę z firmą A-Co. z Krakowa, która wdrożyła iffmGIS® w Centrum Medycyny Inwazyjnej i w Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Rozwiązanie sprawdzone w Niemczech, w tym w największym szpitalu klinicznym Charité w Berlinie (45 tysięcy pomieszczeń!), zostało w pełni dostosowane do polskich warunków i wymagań narzuconych przez UCK. Po okresie testów system wspomaga nie tylko bieżące zadania związane z utrzymaniem szpitala i jego wyposażenia, ale także ułatwia nam uruchomienie działalności w nowym obiekcie CMN, gdzie musimy zagospodarować kilka tysięcy pomieszczeń i tysiące sztuk aparatury medycznej. Już dziś widzimy korzyści z lepszego nadzoru nad wykorzystaniem pomieszczeń, inwentarzem i zleceniami serwisowymi aparatury medycznej oraz sprzętu IT. Dalszych ułatwień i oszczędności oczekujemy od takich funkcji iffmGIS jak: etykietowanie pomieszczeń, mobilna inwentaryzacja z natury i zarządzanie realizacją zleceń serwisowych przy wykorzystaniu tabletów.”

Autorzy
Krzysztof Görlich, dr hab.

A-Co. sp. z o.o.