Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

20 lat CX News

Autor:
Mirosława Grałek, prof. dr hab. n. med.

Każdy Jubileusz skłania nie tylko do snucia planów na przyszłość, ale wywołuje także refleksje związane z przeszłością. Okrągła 20. rocznica istnienia na rynku wydawniczym czasopisma o charakterze medycznym, jakim jest periodyk CX News wydawany sumptem firmy Consultronix, o ustalonej renomie na rynku sprzętu medycznego sprzyja takim rozważaniom. Poszczególne numery CX Newsa, w miarę upływu lat, są coraz to bogatsze w fachowe treści dotyczące różnych dyscyplin medycznych i wykorzystania specjalistycznej aparatury diagnostycznej oferowanej przez Consultronix. W tematyce nie pominięto trudnej sfery okulistyki dziecięcej, w tym problemów związanych z rozpoznaniem oraz monitorowaniem retinopatii wcześniaków (ang. Retinopathy of Prematurity – ROP). ROP jest naczyniopochodną chorobą niedojrzałej siatkówki, zaliczaną do proliferacyjnej witreo-retinopatii i stanowi jedno z istotnych powikłań okulistycznych wcześniactwa. W jej przebiegu dochodzi do pojawienia się patologicznego nowotwórstwa naczyniowego z towarzyszącym rozrostem tkanki włóknistej w obrębie siatkówki, a następnie w ciele szklistym. Choroba może doprowadzić do znacznego upośledzenia widzenia z nieodwracalną utratą wzroku włącznie. Istotne dla powodzenia terapii ROP jest wczesne rozpoznanie choroby oraz podjęcie odpowiedniego leczenia po jej zdiagnozowaniu. RetCam, dystrybuowany przez firmę Consultronix, okazał się niezastąpionym do tej pory aparatem do cyfrowego badania dna oka, a także przedniego odcinka gałki ocznej u niemowląt i małych dzieci. Zainteresowanie tym nowoczesnym sprzętem o unikalnych możliwościach diagnostycznych oraz chęć jego użytkowania, skłoniło wiele ośrodków okulistyki dziecięcej do poproszenia o wsparcie finansowe pozarządową, charytatywną Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kierowana przez Jerzego Owsiaka Fundacja, która w niedalekiej przyszłości osiągnie 30-lecie działalności, pozostaje zawsze otwarta na zasadne i udokumentowane potrzeby aparaturowe różnych specjalności medycyny dziecięcej, w tym problemy dotyczące narządu wzroku. Zasługa Organizacji i rola Jej „Dyrygenta” są godne pochwały, gdyż pomoc w zaopatrzeniu szpitali w nowoczesny sprzęt medyczny, o którym wielokrotnie czytamy w CX Newsie, jest nieoceniona i niezbędna. Życząc dalszych owocnych lat twórczej działalności Redakcji i pozostałym Współtworzącym to wartościowe, merytoryczne czasopismo wyrażam nadzieję, a właściwie przekonanie, że problemy okulistyki dziecięcej, tej „perełki” wśród chorób oczu, pozostaną nadal w kręgu zainteresowania Redakcji i wydającej czasopismo firmie Consultronix. Plurimos annos!

Autorzy
Mirosława Grałek, prof. ...

Klinika Okulistyki, Inst...