Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Czy 20 lat to dużo?

Autor:
Paweł Kukołowicz, prof. dr hab.

Czy 20 lat to dużo, czy też niezbyt wiele? Biorąc pod uwagę wiek naszych dzieci to nie aż tak. Wyobrażam sobie jednak, że czas płynie inaczej dla osób, które zdecydowały się na założenie własnej firmy. Ja nigdy nie miałem na to odwagi, dlatego uznanie kieruję do tych, którzy na przekór wszystkiemu zaryzykowali. Zawsze marzyłem, żeby Polska była nie tylko dystrybutorem produktów wytwarzanych przez innych, lecz także produkowała własne. Tym bardziej cieszy mnie rozwój firmy Consultronix. Przez 20 lat mogłem go śledzić poprzez magazyn CX News, którego okrągły jubileusz właśnie świętujemy. Gratulacje! Od wielu lat, długo przed pierwszym kontaktem z firmą Consultronix, uczestnicząc w konferencjach śledziłem rozwój systemu dozymetrycznego IQM. Uważałem, że jest to rozwiązanie niezwykle ciekawe, ważne ze względu na zapewnienie bezpiecznej radioterapii. Czekałem na ostateczny produkt dostępny komercyjnie. Rozmawiałem z twórcami dozymetru czasu rzeczywistego. Gdy pojawił się w przetargu publicznym niezwłocznie przygotowałem i złożyłem specyfikację, okazało się, iż ofertę na IQM wygrał Consultronix. Od tej chwili nawiązaliśmy bliski kontakt. Urządzenie IQM zostało zainstalowane na przyspieszaczu, konstrukcyjnie znacząco różniącym się od tych, na których IQM był dotychczas instalowany. Należało zmienić obsługujący model obliczeniowy. Nasze oczekiwania zawsze spotykały się z pełną życzliwością firmy Consultronix. Praca zespołu nad dozymetrem pozwoliła nie tylko na poprawienie modelu, ale również na przygotowanie ciekawej publikacji. Osobiście jestem wdzięczny firmie Consultronix za wydawanie magazynu CX News. Zdaję sobie sprawę, że cała nasza rzeczywistość w dużym stopniu przechodzi w przestrzeń wirtualną (niestety!). Ja nie zmieniłem zdania. Mam ogromną atencję do słowa pisanego, a co więcej lubię trzymać w ręku książkę, czasopismo. Ufam, że w tym zakresie nic się nie zmieni i wyrażając tę nadzieję, pragnę dołączyć się do zapewne wielu życzeń pomyślności kierownych do firmy Consultronix. Niech kolejne lata będę jeszcze bardziej udane od tych które minęły.

Autorzy
Paweł Kukołowicz, prof....

Zakład Fizyki Medycznej ...