Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Sentyment

Autor:
Grażyna Kamińska-Winciorek, dr hab. n. med.

Z dużym sentymentem wspominam początki współpracy z Redakcją periodyku CX News. Od 2006 roku na jego łamach opublikowałam 25 artykułów głównie poświęconych dermoskopii – ciekawym przypadkom, zmianom o znaczeniu przede wszystkim dydaktycznym lub wskazujących na zawiłości diagnostyczne. Niezmiernie ważnym było zapoczątkowanie, a następnie kontynuacja do dnia dzisiejszego, cyklu kursów edukacyjnych dedykowanych dla lekarzy wszystkich specjalności – od dermatologów, chirurgów, onkologów klinicznych po lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. W kursach dermoskopowych na poziomie podstawowym, zaawansowanym oraz eksperckim, prowadzonych regularnie od 2007 roku łącznie wzięło udział ponad 1.5 tysiąca lekarzy! Wiem, że między innymi taka właśnie działalność edukacyjna przyczyniła się do rozpowszechnienia dermoskopii w Polsce, jako metody diagnostycznej stosowanej w codziennej praktyce lekarskiej. Ratuje ona zdrowie i życie naszych pacjentów, u których trafnie wykrywano nowotwory złośliwe skóry we wczesnym etapie ich powstawania. Z okazji 20-lecia CX News życzę Zespołowi Redakcyjnemu dalszych sukcesów, stałego rozwoju i nowych inspiracji. Życzę 100 lat, a potem kolejnych niezliczonych…

Autorzy
Grażyna Kamińska-Wincior...

Ośrodek Diagnostyki i Le...