Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Znamy się od lat

Autor:
Anna Święch, prof. dr hab. n. med.

Z firmą Consultronix znamy się od niemal 20 lat, więc ten krótki tekst na 20-lecie CX News wydaje się być jak najbardziej „na czasie”. Moje pierwsze wspomnienia obejmują kontakty z pracownikami firmy Consultronix, zajmującymi się urządzeniami do laseroterapii. Ze względu na fakt, że wśród moich pacjentów większość ma schorzenia obejmujące siatkówkę, metoda laseroterapii jest przeze mnie często używana. Wraz z upływem lat w laseroterapii siatkówki stosujemy coraz doskonalsze aparaty, a kompetentny i przyjazny zespół Consultronix, na czele z Panem Dariuszem Łaganem, jest zawsze do naszej dyspozycji w kwestiach natury technicznej stosowanych przez nas urządzeń.

W mojej codziennej praktyce dużą wagę przywiązuję do wnikliwej diagnostyki. Ma to szczególne znaczenie u chorych z retinopatią cukrzycową, która odpowiednio wcześnie zdiagnozowana oraz leczona może zostać skutecznie zahamowana. Znaczną rolę odgrywa tu dokładna ocena obwodowej części siatkówki, co w dużej mierze zostało ułatwione dzięki obrazowaniu szerokokątnemu.

W ostatnich latach wprowadzono do praktyki klinicznej kamery pozwalające na obrazowanie ultra-szerokokątne zmian siatkówki. Pozwalają one na wykonywanie zdjęć dna oka aż do 200 stopni pola widzenia. Jednym z nich jest system OPTOS 200Tx (Optos, Dunfermline, United Kingom), za pomocą którego możliwe jest zrobienie zdjęć obwodowej autofluorescencji dna oka bez potrzeby wcześniejszego rozszerzania źrenicy.Dzieje się tak dzięki systemowi elipsoidalnych luster, które pozwalają na zobrazowanie centralnej i obwodowej części siatkówki w tym samym czasie.

Kilka lat temu, dzięki firmie Consultronix, miałam okazję zapoznać się z nowym typem lasera nanosekundowego 2RT™ dedykowanego do suchej postaci AMD.

Laser 2RT™ ma taką samą długość fali jak laser konwencjonalny, ale znacznie krótszy czas impulsu – (3 ns w laserze 2RT™ versus 100 ms w laserze konwencjonalnym), co powoduje niemal zniesienie efektu termicznego w obszarze otaczających komórek. Energia generowana podczas impulsu lasera 2RT™ jest 1 000 razy mniejsza w porównaniu z tradycyjnym laserem termicznym, natomiast czas trwania tego impulsu jest 33 000 000 razy krótszy. Zaletą laserowej stymulacji siatkówki przy pomocy lasera nanosekundowego 2RT™ jest jej bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku tej metody nie dochodzi do fotodestrukcji laserowanych miejsc. Skutkiem działania tego lasera jest pobudzenie syntezy metaloproteinaz macierzy MMP (matrix metalloproteinases) w komórkach nabłonka barwnikowego siatkówki, co ma związek ze wzmożoną proliferacją tych komórek. Wzrost stężenia powyższych enzymów przyczynia się do eliminacji produktów przemiany materii, układających się w formie druzów na błonie Brucha. Ponadto dochodzi do aktywacji dróg transportu metabolitów poprzez błonę Brucha.

W 2014 roku zostałam zaproszona przez firmę Consultronix do współpracy polegającej na prowadzeniu szkoleń dla lekarzy okulistów w zakresie laseroterapii w okulistyce. Kilka razy w roku spotykamy się z lekarzami-okulistami oraz rezydentami z całej Polski, którym staram się przekazywać moje praktyczne komentarze i doświadczenia w zakresie laserowej terapii zwłaszcza chorób siatkówki, takich jak retinopatia cukrzycowa, zakrzepy żylne, czy inne schorzenia wymagające zastosowania lasera. Zawsze podczas naszych szkoleń wywiązuje się dyskusja, podczas której wymieniamy wspólne uwagi dotyczące omawianych przypadków. Uważam to za niezwykle cenną część naszych spotkań. Moje przyjazdy w soboty do siedziby firmy Consultronix początkowo w Krakowie, a od kilku lat w Balicach to także okazja do poznania pracowników firmy, którzy tego dnia są na „dyżurze”. Ci młodzi ludzie są zawsze przeze mnie postrzegani jako osoby kulturalne i pełne entuzjazmu, co w obecnym świecie jest niezaprzeczalną wartością. Rozmawiając z nimi odnosi się wrażenie, że są członkami społeczności bardzo ze sobą związanej, szanującej nawzajem siebie, a także odnoszącej się z respektem do swoich zwierzchników. Gratuluję Panu Prezesowi takiego zespołu.

Z okazji 20-lecia CX News składam wszystkim Pracownikom oraz Zarządowi gratulacje, a także serdeczne życzenia dalszych sukcesów, jednocześnie mając nadzieję, że już niedługo wrócą „normalne czasy” i będę mogła wyruszyć do Balic, aby z przyjemnością prowadzić kolejne szkolenia.

Autorzy
Anna Święch, prof. dr ha...

Klinika Chirurgii Siatkó...