Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Jednolity system badania znamion w Polsce. Czy to możliwe?

Autor:
Agnieszka Czyżewska

Wyeliminowanie nowotworów skóry z życia milionów ludzi to misja Ogólnopolskiego Centrum Badania Znamion Twoje Znamiona. Towarzyszy nam w codziennej pracy i jest motorem naszego działania. Upowszechnienie badań dermatoskopowych w Polsce, zwiększenie liczby osób świadomie badających znamiona i w końcu wymierny wpływ na zmniejszenie umieralności z powodu nowotworów skóry w Polsce stanowią nasze nadrzędne cele.

Jakie były początki?

Aktualny kształt firmy zmieniał się dynamicznie przez ostatnie lata. Intensywnie szukając optymalnych rozwiązań, początkowo wykonywaliśmy badanie znamion w domu u pacjenta ze zdalną oceną lekarską. Następnie przenieśliśmy się do pracy stacjonarnej, ale nadal utrzymywaliśmy zdalny proces oceny. Szybko okazało się jednak, że w przypadku badania znamion telemedycyna nie jest jeszcze idealnym rozwiązaniem. Pojawiło się sporo problemów technicznych spowodowanych niedopasowaniem systemu do wymagań telemedycznych. Trudności w przesyłaniu danych wynikające z dużych rozmiarów plików czy wielostronicowe raporty z badań kontrolnych utrudniające ocenę lekarską, pomimo szczegółowo opracowanej procedury badania, skłoniły nas do rezygnacji ze zdalnej formy oceny zmian skórnych pacjenta.

Po niespełna rocznym okresie poszukiwań innowacji w systemie badania znamion uznaliśmy, że skupimy się na pracy u podstaw. Na innowacje przyjdzie jeszcze czas!

Jak wygląda rzeczywistość badania znamion oczami pacjenta?

Rozpoczynając swoje działania w Poznaniu szybko przekonaliśmy się, że pacjenci szukający pomocy w zakresie badania znamion napotykają po drodze wiele problemów i istnieje potrzeba uproszczenia tych poszukiwań oraz samego procesu.

Decydując się na badanie, pacjent rozpoczyna swoją podróż od miejsc, gdzie czas oczekiwania na wizytę to co najmniej kilka miesięcy. Z kolei niektóre ośrodki, zabezpieczając terminy wizyt kontrolnych dla dotychczasowych pacjentów, w ogóle nie przyjmują nowych zapisów. Szukając dalej, pacjent trafia do gabinetów, w których terminy są dostępne, lecz trudno ustalić w nich ostateczną cenę badania. W cenniku widnieje bowiem usługa: „badanie wideodermatoskopowe do 10 znamion” oraz „każde następne znamię 20 zł” lub, co gorsza, oferta w ogóle nie przewiduje badania wszystkich znamion, a w trakcie wizyty, to pacjent musi wskazać, które znamiona powinny zostać objęte badaniem. Jest to absolutnie błędne podejście. Osoby bardziej dociekliwe zostaną poinformowane przez telefoniczną obsługę rejestracyjną, że przy tak dużej liczbie znamion (aż 80!) ostateczna cena badania zostanie ustalona na miejscu z lekarzem. Przy okazji dowiedzą się, że „nigdy nie było u nas pacjenta z tak dużą liczbą znamion”.

Szukając dalej – tym razem usług bezpłatnych – pacjent trafia na możliwość wzięcia udziału w badaniu w ramach darmowej akcji profilaktycznej finansowanej ze środków budżetu miasta. Jeśli ma szczęście, to uda mu się zapisać na takie badanie (liczba miejsc ograniczona) i… badanie przeprowadzone! Brak wyniku z pieczątką lekarza nie budzi niepokoju – w końcu to badanie darmowe, nie ma czasu na wydawanie dokumentacji. Niestety większość pacjentów nigdy nie dowie się, że zostali „zbadani” przez osobę nieuprawnioną – tzn. zabrakło kluczowego elementu jakim jest ocena lekarska.

Diagnostyka znamion przyjazna dla pacjenta

W naszej sieci ośrodków badania wykonywane są przy zastosowaniu nowoczesnego sprzętu, którym są wideodermoskopy firmy FotoFinder. W swoich działaniach skupiamy się na potrzebach pacjentów, a wypracowane przez nas zasady diagnostyki znamion są efektem wielu analiz w ramach określania optymalnej drogi i doświadczenia pacjenta, od momentu podjęcia decyzji o wykonaniu badania, przez postawienie ostatecznej diagnozy, po wsparcie w procesie rozszerzonej diagnostyki onkologicznej. Uważnie przyjmując feedback od pacjentów, wspólnie stworzyliśmy jednolite zasady obowiązujące we wszystkich naszych ośrodkach. Są to fundamentalne działania, których wprowadzenie umożliwia pacjentowi skorzystanie z usługi na najwyższym poziomie, zgodnej ze światowymi standardami medycznymi.

Współpraca z Ogólnopolskim Centrum Badania Znamion Twoje Znamiona

Obecnie badamy znamiona w siedmiu miastach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Bydgoszczy oraz w Łodzi. Z uwagi na dużą liczbę pacjentów oraz chęć dynamicznego zwiększania świadomości społecznej zapraszamy do współpracy oraz działania na rzecz wspólnej misji, zarówno lekarzy, jak i ośrodki w całej Polsce zajmujące się profilaktyką nowotworów skóry.

Dzięki sprawdzonym narzędziom aktywnie docieramy do osób poszukujących porad z zakresu diagnostyki zmian skórnych i kierujemy je do najbliższych ośrodków, w tym także do partnerskich ośrodków współpracujących. Wspólnie mamy szansę poszerzyć zasięg oraz moc naszych działań w zakresie aktywnego zwiększania liczby osób świadomie stosujących się do zasad profilaktyki. Wideodermoskopowe badanie znamion systemem FotoFinder to kluczowe narzędzie efektywnej profilaktyki. Wspólnie z wieloma specjalistami z całego kraju stawiamy czoła wyzwaniu i stajemy do walki z nowotworami skóry.

Zapraszamy do współpracy!Twoje Znamionawww.twojeznamiona.pl ♦

Autorzy
Agnieszka Czyżewska

Twoje Znamiona