Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Laserowa krosektomia Infinite – fizyka bezpiecznego ustawienia światłowodu

Autor:
Anna Narojczyk

Laserowa ablacja wewnątrzżylna stała się standardową metodą leczenia żylaków wynikających z niewydolności żyły odpiszczelowej oraz – bardzo często – także żyły odstrzałkowej. Możliwość wykonania procedury w warunkach gabinetu lekarskiego, szybki czas powrotu do pełnej sprawności i mała liczba powikłań okołozabiegowych to powody, dla których lekarze i, przede wszystkim, pacjenci preferują tę metodę leczenia.

Lekarze zgłaszają problem nawrotowych żylaków, wcale nie tak rzadki w przypadku niewydolności zastawki żylnej ujścia żyły odpiszczelowej do żyły udowej (w pachwinie) lub zastawki ujścia żyły odstrzałkowej do żyły podkolanowej (w dole podkolanowym). Leczenie żylaków nawrotowych w takim przypadku jest trudniejsze, ale też zdecydowanie mniej akceptowane przez pacjentów.

Oprócz analizy parametrów związanych z emisją energii lasera poszukuje się także fizycznej definicji laserowej krosektomii, czyli jak wysoko można ustawić światłowód, by zachowując bezpieczeństwo zabiegu zminimalizować ryzyko nawrotu problemu. Jednak nie tylko odsunięcie od ujścia jest ważne, lecz także to, jaki światłowód i jaki laser, czyli dokładnie jakadługość fali zostanie użyta podczas zabiegu.

O laserowej krosektomii zaczęto mówić, gdy wprowadzono światłowody radialne emitujące energię na boki. W najnowszym wielopierścieniowym światłowodzie Infinite Ring energia rozłożona została na większej powierzchni, przez co gęstość mocy maleje i światłowód może być lokowany w sposób bezpieczny jeszcze dalej niż dotychczas. Dodatkowo ich użycie w połączeniu z laserem o długości fali 1940 nm poprzez zwiększoną absorpcję energii przez ścianę naczynia, pozwala stosować jeszcze mniejszą dawkę energii dla osiągnięcia skutecznej ablacji żyły. Dzięki połączeniu radialnego światłowodu wielopierścieniowego Infinite Ring z laserem o długości fali 1940 nm, wydaje się, że można bezpiecznie wykonać zabieg z krosektomią laserową tak wysoko, jak jeszcze nigdy nie było to możliwe.

Odległość do połączenia żyły z układem żył głębokich jest wprost proporcjonalna do szerokości zamykanego naczynia i rośnie wraz z jego średnicą. Znieczulenie tumescencyjne, obkurczając żyłę, pozwala na wykonanie krosektomii wyżej.

Przy zastosowaniu światłowodu Infinite Ring, który zachowuje stały kąt emisji 60° i zakładając sytuację modelową, czyli umieszczenie światłowodu idealnie centralnie w żyle, z końcówką ustawioną idealnie na wprost, wzór wyliczający tę bezpieczną odległość wygląda następująco:

X

Uwzględniając odbiegające od ideału i nie do końca kontrolowane ułożenia światłowodu w żyle, zaleca się trzykrotne zwiększenie tej odległości, przy minimalnym dopuszczalnym dystansie 5 mm. Rekomendowane odległości od ujścia do żył głębokich dla przykładowych średnic żył przedstawione są w tabeli:

X

Warto przypomnieć, że laser endowaskularny zamyka naczynie bez wytwarzania ran. Razem z możliwością wykonania wysokiej krosektomii, redukuje prawdopodobieństwo nawrotu żylaków zarówno z powodu nowotworzenia naczyń, jak i z powodu nadciśnienia żylnego panującego w pozostawionym kikucie. Użycie światłowodu Infinite Ring w laserze 1940 nm, według przedstawionych modeli matematycznych, wydaje się obecnie najkorzystniejszym połączeniem w przypadku ablacji żył niewydolnych w ujściu do żył głębokich. ♦

Autorzy
Anna Narojczyk

Centrum Flebologii w War...

Produkty

Światłowody flebologiczne radialne/infinite ring

neoV1470

neoV1940