Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Kiedy warto odejść od standardów?

Witrektomia 23, 25 czy 27G?

Autor:
Maciej Łuczak

Postęp technologiczny w zakresie witrektomii umożliwił wykonywanie zabiegów chirurgicznych za pomocą systemów w rozmiarach od 23 do 27G. Złotym standardem jest 23G, jednak w niektórych przypadkach warto dać szansę mniejszej alternatywie. System o rozmiarze 27G wymaga cięcia o średnicy zaledwie 0,42 mm, co pozwala na perfekcyjne zasklepienie się ran, zmniejsza stan zapalny oraz ból pooperacyjny w porównaniu do witrektomii 25G (Kaushik, et al., 2022; Schaal, et al., 2014). W przypadku witreoretinopatii proliferacyjnej (PVR) i retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej (PDR) mniejsza średnica narzędzi pozwala na bardziej precyzyjną manipulację. Wskazania chirurgiczne w witrektomii przez część płaską ciała rzęskowego (PPV) 27G obejmują: otwór plamki, ERM, zespół trakcji szklistkowo-plamkowych, obrzęk plamki, krwawienia w tylnym odcinku, trakcyjne odwarstwienie siatkówki, zmętnienie ciała szklistego, a także cukrzycowe odwarstwienie trakcyjne, przedarciowe odwarstwienie siatkówki (RRD), zapalenie wnętrza gałki ocznej i krwotok podplamkowy.

Niestety witrektomia 27G ma też swoje wady. Zmniejszenie wewnętrznej średnicy witrektomu o 20% względem witrektomu 25G, teoretycznie powoduje zmniejszenie natężenia przepływu o około 60%. Nowoczesne witrektomy Continuous Flow Cutter poprawiają wydajność dzięki specjalnie zaprojektowanemu ostrzu. Cechuje się ono m.in. ciągle otwartym portem podczas cięcia i pozwala na zachowanie stałego, niezaburzonego przepływu. Efektem jest utrzymanie wydajności aspiracji.

Ponadto aparat Oertli OS 4 pozwala na jednoczesne liniowe sterowanie szybkością cięć oraz aspiracji. Funkcja dual linear umożliwia ustawienie niższej szybkości aspiracji oraz wyższej szybkości cięcia w celu zmniejszenia trakcji siatkówkowych podczas tzw. shavingu. W trakcie witrektomii centralnej można błyskawicznie zwiększyć aspirację, równocześnie zmniejszając częstotliwość cięć. Płynna zmiana parametrów poprawia skuteczność chirurgiczną. Badania wykazują, że w przypadku mniej skomplikowanych zabiegów czas witrektomii 27G może być zbliżony do 25G. Jednak bardzo wiele zależy od efektywnego użycia noża i umiejętności chirurgicznych operatora (Mitsui, et al., 2016).

Bardzo ważnym czynnikiem podczas witrektomii jest oświetlenie pozwalające na odpowiednią wizualizację struktur gałki ocznej. Nowoczesne oświetlacze żyrandolowe zwalniają jedną z rąk chirurga, umożliwiając wykonanie bimanualnych zabiegów chirurgicznych. Oświetlacze żyrandolowe Oertli są wpinane w szczelne trokary za pomocą systemu snap lock, co przyspiesza i ułatwia przeprowadzenie zabiegu. Szczególnymi wskazaniami do użycia tego typu oświetlenia są skomplikowane trakcyjne odwarstwienia siatkówki u pacjentów z cukrzycą, usuwanie ciała obcego, a także przypadki pediatryczne. Przy odwarstwieniach siatkówki żyrandol umożliwia jedną ręką wgłębienie twardówki przy jednoczesnym wykonaniu shavingu lub używaniu lasera drugą. Zaś podczas operacji retinopatii cukrzycowej dzięki takiemu oświetleniu można w jednej ręce trzymać kaniulę soft-tip, a w drugiej tamować krwawienie za pomocą sondy endodiatermicznej. Z kolei w przypadku witrektomii pediatrycznej żyrandol ułatwia odłączenie ciała szklistego, co pozwala na operowanie w tym samym momencie witrektomem i pęsetą lub nożyczkami (Pollreisz, 2021).

Najnowsze osiągnięcia technologiczne zmieniają metody wykonywania witrektomii. Systemy trokarów o małych średnicach poprawiają komfort pacjenta po operacji, funkcja dual-linear pozwala na sterowanie w tym samym momencie dwoma parametrami, a oświetlacze żyrandolowe umożliwiają wykonanie czynności dwuręcznych. W niektórych przypadkach warto odejść od sprawdzonych standardów, aby sprawniej i bezpieczniej przeprowadzać operacje chirurgiczne. ♦

Autorzy
Maciej Łuczak

Consultronix

Produkty

OS4

Bibliografia

Kaushik, M., Qureshi, T. S. i Shah, F. S., 2022.

27-gauge vitrectomy for posterior segment eye disease: experience at a tertiary care center in Kashmir, India. Ophthalmology Journal. Mitsui, K. i inni, 2016.

Comparative study of 27-gauge vs 25-gauge vitrectomy for epiretinal membrane.. Eye. Pollreisz, A., 2021.

The Benefits of Trocar-Based Chandelier Vitreoretinal Surgery. Retina Today. Schaal, S., Ozkok, A. i Nesmith, B., 2014.

27-Gauge Vitrectomy Surgery: Smaller is Better. Retina Surgery.