Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nowości w RETevalu®

Odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie

Autor:
Monika Ranta

Firma LKC Technologies Ltd. zawsze stawiała sobie za cel rozwój produktu i, jeśli to technicznie możliwe, spełnianie oczekiwań klientów.

W maju 2022 roku wprowadziliśmy na rynek nowe elektrody. Była to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na badania elektroretinografczne u bardzo małych dzieci. Jako, że nasi użytkownicy są już zaznajomieni z elektrodami Sensor Strip w ich regularnym rozmiarze, postanowiliśmy nie dokonywać rewolucji. Postawiliśmy na ewolucję, aby można było łatwiej interpretować wyniki.

Na bazie naszych regularnych elektrod zaprojektowaliśmy ich mniejszy rozmiar, przenosząc elektrodę referencyjną pod źrenicę, która nie podlega badaniu. Dzięki temu udogodnieniu nasi użytkownicy mogą podłączyć obie elektrody jednocześnie za pomocą nowego przewodu. Czas badania również uległ skróceniu.

Zakończyliśmy również projekt udoskonalania protokołu dla potencjałów ewokacyjnych. Założyliśmy sobie trzy cele: dodanie wartości numerycznych dla punktów N (1, 2 i 3) i P (1, 2, 3), prezentację wartości referencyjnych i udoskonalenie protokołu pod kątem jego zastosowania u pacjentów pediatrycznych. Wielu dotychczasowych użytkowników RETevala prosiło nas o wydłużenie czasu pomiaru ze względu na to, że noworodki mogą reagować później niż w przeciągu przeznaczonych na to 250 milisekund określonych w standardzie ISCEV. Czas pomiaru wydłużyliśmy do 500 milisekund. Zebranie referencyjnej bazy danych protokołu jest wynikiem pracy dyplomowej Emilii Albert i Konstantina Kotliara z Uniwersytetu Technicznego w Aachen. Następnie Quentin Davis z LKC wraz z badaczami z Niemiec przeanalizowali dane stu zdrowych osób. Na ich podstawie opracowali algorytm wrażliwy na wykrywanie jednostek chorobowych.

Latencja dla referencyjnej bazy danych mierzona jest podobnie jak w innych urządzeniach, czyli jest to najwyższa wartość pozytywna w okolicach 120 milisekund. Opracowując zebrane dane zauważyliśmy, że najbardziej wrażliwą wartością dla amplitudy będzie różnica pomiędzy najwyższą wartością pozytywną a najniższą wartością negatywną.

Dane te zostały zaprezentowane na spotkaniu ISCEV, które odbyło się w sierpniu 2022 roku w Liverpoolu, i spotkały się z przychylnymi komentarzami. Oczywiście dalej doskonalimy algorytm i nieustannie rozszerzamy grupę wiekową pacjentów.

Za wkład w „projekt VEP” dziękujemy prof. Dorocie Pojdzie-Wilczek z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i dr Ruth Hamilton z Kliniki Uniwersyteckiej w Glasgow. Jesteśmy przekonani, że wiele jeszcze przed nami. ♦

Autorzy
Monika Ranta

LKC Technologies Inc.

Wideo

RETeval