Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Odkryj jeszcze więcej

Nowe funkcje w ANTERIONIE®

Autor:
Kamil Środa

„Uncover more!” – to hasło wprowadzające nową wersję oprogramowania dla platformy ANTERION przeznaczonej do obrazowania przedniego odcinka oka. Czy rzeczywiście oprogramowanie pozwoli użytkownikom jeszcze bardziej rozszerzyć możliwości diagnostyczne tej zaawansowanej platformy? Sprawdźmy!

ANTERION to aparat wykorzystujący źródło OCT Swept-Source, którego możliwości opierają się o zastosowanie kilku modułów:

  • Imaging App: umożliwia uzyskanie wysokiej jakości obrazów OCT przedniego odcinka;
  • Cornea App: pozwala na tworzenie bardzo dokładnych map topograficznych, a także map wavefront;
  • Cataract App: moduł biometrii (opartej na skanach OCT), pozwala także na zaawansowane kalkulacje soczewek IOL;
  • Metrics App: odpowiada za możliwość wykonywania pomiarów i analiz przedniego odcinka.

Szerokie możliwości urządzenia dzięki nowemu oprogramowaniu zostały dodatkowo wzbogacone o kilka przydatnych funkcji. Pierwszą z nich jest Epithelial Thickness Module. Pozwala na uzyskanie map grubości nabłonka rogówki oraz zrębu, a także na kontrolę ich parametrów. Moduł stanowi przydatne narzędzie do analizy ważnych parametrów nabłonka rogówki, istotnych m.in. przy chirurgii refrakcyjnej, monitorowaniu ektazji czy ocenie Zespołu Suchego Oka. Epithelial Thickness Module jest kompatybilny ze wszystkimi aparatami ANTERION, które zostały wyposażone w Cornea App. Aparat do monitorowania epithelium nie wymaga wykonywania dodatkowych pomiarów, ponieważ są one pozyskiwane w trakcie standardowych skanów rogówkowych. Wszystkie mapy i parametry związane z oceną ryzyka ektazji rogówki można obecnie znaleźć w nowym oknie oprogramowania „ECTASIA”, dostępnym dla wszystkich użytkowników ANTERIONA z modułem Cornea App. Ciekawą nowością jest zastosowanie w aparacie współczynnika do monitorowania ryzyka wystąpienia ektazji rogówki tzw. SCORE (Screening Corneal Objective Risk of Ectasia). Wartość SCORE to indeks, który klasyfikuje stopień prawdopodobieństwa wystąpienia ektazji rogówki na podstawie sześciu różnych wskaźników rogówkowych. Został opracowany przez francuskich okulistów Damiena Gatinela i Alaina Saada. Wedle założeń SCORE może przyjąć wartości od -4 do 20, gdzie wynik poniżej 0 oznacza małe prawdopodobieństwo wystąpienia ektazji. Przy wartościach powyżej 0 występuje ryzyko ektazji i jest tym większe, im większa jest wartość wskaźnika. ANTERION posiada bardzo czytelne graficznie wykresy radarowe obrazujące, jaki wpływ na wynik SCORE miały poszczególne parametry brane pod uwagę. Ocenę progresji zmian ułatwiają dostępne w oprogramowaniu wykresy trendów.

Zmian doczekał się również moduł Metrics App. Wraz z wersją 1.4 zdecydowanie prostsze staje się prawidłowe oznaczanie kątów przesączania. Dzieje się tak za sprawą automatycznej detekcji ostrogi twardówki, która dotychczas musiała być wskazywana przez użytkownika. Algorytm rozpoznawania, wedle testów producenta, ma skuteczność porównywalną z doświadczonym użytkownikiem. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by w dalszym ciągu oznaczenia dokonywać samodzielnie lub zmieniać wskazania algorytmu. Natomiast, dzięki tej nowej funkcjonalności większość parametrów przedniej komory jest wyliczana automatycznie bez konieczności ingerencji użytkownika. Co za tym idzie, analiza badania staje się szybsza i jednocześnie wzrasta komfort pracy. Wprowadzone zmiany w znaczący sposób rozwinęły możliwości aparatu ANTERION. Można wręcz stwierdzić, że nowe oprogramowanie jest dokładnie tym, czego oczekiwali użytkownicy urządzeń Heidelberg Engineering. Warto podkreślić, iż na zmianach skorzystają nie tylko nowi użytkownicy, ale również osoby już posiadające aparaty, gdyż opisane powyżej funkcje można zastosować na badaniach z istniejącej bazy danych. ♦

Autorzy
Kamil Środa

Consultronix

Produkty

ANTERION®