Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Robotyczny system nawigacji magnetycznej do leczenia zaburzeń rytmu serca

Autor:
Łukasz Szumowski, prof.

W styczniu 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii otworzyliśmy długo wyczekiwane Centrum Zaburzeń Rytmu Serca. Na czterech nowoczesnych salach zabiegowych codziennie przeprowadzamy zabiegi ablacji, implantujemy urządzenia wszczepialne, a także wykonujemy, należące do najtrudniejszych, zabiegi ekstrakcji układów stymulujących, ICD i CRT.

Decyzją władz Instytutu w 2019 roku zakupiliśmy system do nawigacji robotycznej Genesis wyprodukowany przez firmę Stereotaxis. To pierwsza w Polsce, i trzecia w Europie, instalacja najnowszej generacji robota do ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca. Technologia umożliwia leczenie pacjentów z różnymi arytmiami, także tych z najbardziej skomplikowanymi, wrodzonymi wadami serca. Praca przy użyciu robota Stereotaxis, w połączeniu z technologią CARTO firmy J&J, daje możliwość precyzyjnego mapowania arytmii. Pole elektromagnetyczne zapewnia stabilny kontakt z tkanką wsierdzia, co wiąże się z wysoką skutecznością zabiegu oraz większym bezpieczeństwem dla pacjenta. Do września 2022 roku w Narodowym Instytucie Kardiologii wykonaliśmy ponad 60 procedur z użyciem robota Genesis, w tym ablacje podłoża nadkomorowych zaburzeń rytmu serca, migotania przedsionków czy komorowych zaburzeń rytmu.

W czerwcu w ramach corocznych Warsztatów Ablacyjnych, organizowanych przez NIK, przeprowadziliśmy dwa zabiegi ablacji podłoża arytmii u pacjentów z wrodzonymi wadami serca, u których skomplikowana anatomia serca uniemożliwiła wykonanie ablacji techniką tradycyjną. W trakcie połączyliśmy się z ekspertką w dziedzinie nawigacji robotycznej Dr Margot Vloką z Saint Alphonsus Heart Institute (Wiscosin, USA), która na bieżąco komentowała przebieg ablacji, a także dzięki zdalnemu dostępowi miała możliwość sterowania elektrodą.

Rozpoczęcie zabiegów ablacji przy użyciu robota Genesis otwiera możliwości nowoczesnego leczenia podłoża arytmii, dotychczas niedostępnego dla polskich pacjentów. ♦

X
Autorzy
Łukasz Szumowski, prof.

Narodowy Instytut Kardio...

Produkty

Genesis