Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Soczewka Aspira 3P-aVA w nowej odsłonie

Metoda fiksacji transskleralnej

Autor:
Agnieszka Gawin
Okiem eksperta:
Tomasz Kuc, lek.

Jednym z czynników wpływających na poprawne przeprowadzenie fiksacji transskleralnej soczewki wewnątrzgałkowej techniką Yamane jest dobór odpowiedniego implantu. Spośród dostępnych na rynku soczewek na uwagę zasługuje Aspira 3P-aVA niemieckiej firmy HumanOptics.

Dzięki hybrydowej konstrukcji łączącej pozytywne właściwości materiału akrylowego w zakresie optyki i niebieskich haptenów wykonanych z PES, soczewka zyskała nowe możliwości wszczepu. Hapteny zbudowane z materiału o wysokiej termoplastyczności pozwalają kształtować zakończenie diatermią niskotemperaturową, tak aby nadać im optymalną formę, która skutecznie zablokuje je w twardówce.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na poprawną fiksację soczewki jest zastosowanie odpowiedniej diatermii bipolarnej. Umożliwia ona rozgrzanie końcówki haptenu w taki sposób, by go nie uszkodzić i jednocześnie ukształtować na jego zakończeniach odpowiednią blokadę, która zakotwiczy soczewkę w twardówce. Użytkownicy urządzeń Oertli mogą bezpiecznie pracować na diatermii bipolarnej. Aparaty tej szwajcarskiej firmy wyposażone są w diatermię, która wykorzystując łuk elektryczny, wytwarzany pomiędzy szczękami pęsety, skutecznie topi hapteny. Innym rozwiązaniem jest użycie jednorazowej diatermii bipolarnej. Niskotemperaturowa diatermia w bezpieczny i efektywny sposób pozwala ukształtować końcówkę haptyczną, dzięki czemu soczewka dobrze trzyma się w miejscu implantacji. Dopełnieniem osprzętu niezbędnego do techniki Yamane jest wielorazowa infuzja Lewicky firmy Katena w rozmiarze 20G.

Sprawdzony komplet do techniki Yamane jest już dostępny w ofercie naszej firmy. ♦

Okiem eksperta

Tomasz Kuc, lek. Klinika Okulistyczna WIML, Warszawa

W codziennej praktyce uzyskanie satysfakcjonującej refrakcji bywa problematyczne, ze względu na pojawiające się utrudnienia w procesie wszczepu implantu. Najważniejsze z nich to: bezsoczewkowość powiązana z brakiem wsparcia torebki tylnej, podwichnięcie implantu, a szczególnie przemieszczenie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej do komory ciała szklistego.

Schariotha i Yamane zaproponowali rozwiązanie w sytuacji, gdy problemy dotyczą trzyczęściowej soczewki wewnątrzgałkowej. Z wielu względów nie są to rozwiązania idealne. Opracowałem więc technikę, która jest tak prosta jak technika Yamane i tak dobra jak technika Schariotha. W kolejnym wydaniu CX News przedstawię ją szerzej, jako własny sposób postępowania w takich przypadkach.

Dodam, że szczęśliwi posiadacze sprzętu do fakoemulsyfikacji Oertli mogą w tego typu sytuacjach skorzystać z diatermii bipolarnej, będącej częścią wyposażenia aparatów. Jest to skuteczna i bezpieczna wersja przygotowania haptenów do fiksacji. ♦

Autorzy
Agnieszka Gawin

Consultronix

Okiem eksperta
Tomasz Kuc, lek.

Klinika Okulistyczna WIM...

czytaj więcej

Okiem eksperta

Tomasz Kuc, lek. Klinika Okulistyczna WIML, Warszawa

W codziennej praktyce uzyskanie satysfakcjonującej refrakcji bywa problematyczne, ze względu na pojawiające się utrudnienia w procesie wszczepu implantu. Najważniejsze z nich to: bezsoczewkowość powiązana z brakiem wsparcia torebki tylnej, podwichnięcie implantu, a szczególnie przemieszczenie sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej do komory ciała szklistego.

Schariotha i Yamane zaproponowali rozwiązanie w sytuacji, gdy problemy dotyczą trzyczęściowej soczewki wewnątrzgałkowej. Z wielu względów nie są to rozwiązania idealne. Opracowałem więc technikę, która jest tak prosta jak technika Yamane i tak dobra jak technika Schariotha. W kolejnym wydaniu CX News przedstawię ją szerzej, jako własny sposób postępowania w takich przypadkach.

Dodam, że szczęśliwi posiadacze sprzętu do fakoemulsyfikacji Oertli mogą w tego typu sytuacjach skorzystać z diatermii bipolarnej, będącej częścią wyposażenia aparatów. Jest to skuteczna i bezpieczna wersja przygotowania haptenów do fiksacji. ♦