Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

„Dlaczego” i „jak”

Czyli sterylizacja w niskiej temperaturze - systemy STERRAD™

Autor:
Margita Jaroniec

Dlaczego potrzebujemy systemów sterylizacji niskotemperaturowej w szpitalach?
Większość wyrobów medycznych i chirurgicznych wykonana jest z materiału odpornego na wysoką temperaturę. Dlatego może być poddawana ponownej obróbce poprzez sterylizację cieplną, a przede wszystkim parową. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach znacznie wzrosła ilość wyrobów i instrumentów medycznych wykonanych z materiałów wymagających sterylizacji w niskiej temperaturze. Wśród różnych technologii sterylizacji w niskiej temperaturze znajdują się systemy wykorzystujące tlenek etylenu (EtO), formaldehyd (FO) i nadtlenek wodoru (H2O2). Niektóre z tych technologii wiążą się z potencjalnymi zagrożeniami dla pacjentów oraz personelu (są rakotwórcze), a także z długimi czasami cykli sterylizacji, wyższymi kosztami, czy zwiększoną ilością zaangażowanych zasobów.

Jak działa niskotemperaturowa sterylizacja plazmowa nadtlenkiem wodoru?
Do sterylizatora dostarczany jest roztwór nadtlenku wodoru i wody (59% wagowo nominalnego nadtlenku wodoru). Następnie nadtlenek wodoru jest dalej koncentrowany. Roztwór nadtlenku wodoru jest odparowywany do stanu gazowego, później przekazywany jest do komory. Tam otacza urządzenia medyczne, tworząc środowisko biobójcze, które poprzez oddziaływania chemiczne inaktywuje mikroorganizmy, stosując silne pole elektryczne, które z kolei wytwarza plazmę gazową nadtlenku wodoru. Po wyłączeniu pola elektrycznego pobudzone substancje łączą się ponownie, zamieniając nadtlenek wodoru w wodę i tlen. W porównaniu do EtO i FO H2O2 jest nierakotwórczym, niemutagennym środkiem sterylizującym, który podczas stosowania w postaci plazmy gazowej rozkłada się na nietoksyczne produkty uboczne (wodę i tlen). Pacjenci oraz personel są zatem chronieni przed narażeniem na niepotrzebne ryzyko dla zdrowia.

Dlaczego warto wybrać sterylizator niskotemperaturowy na bazie nadtlenku wodoru?
Wyposażone w technologię ALLClear systemy STERRAD zaprojektowano z myślą o maksymalizacji wydajności i zgodności w Dziale Centralnej Sterylizacji. Dzięki tej unikalnej technologii mają zdolność minimalizowania przerw w pracy. Jest to jedyna platforma do sterylizacji w niskiej temperaturze ze zintegrowanymi funkcjami kontroli jakości. Sterylizatory ASP charakteryzują się prostotą, która zmniejsza ryzyko błędu ludzkiego. Kluczowe cechy systemów STERRAD z technologią ALLClear

  • Możliwość sterylizacji instrumentów wrażliwych na ciepło i wilgoć – wykorzystując łączne zastosowanie nadtlenku wodoru oraz niskotemperaturowej plazmy gazowej, bezpiecznie i szybko sterylizują urządzenia, a także materiały medyczne.
  • Cykle sterylizacji – wiele opcji przeznaczonych do sterylizacji różnych typów wsadów. Czasy cykli wahają się od 24 do 60 minut.
  • Mniej przerwanych cykli – technologia ALLClear ogranicza liczbę anulowanych cykli, dzięki szybkiemu, dokładnemu wykrywaniu i korygowaniu problemów ze wsadem oraz wilgocią.
  • Walidacja instrumentów – ASP posiada rozbudowany program kwalifikacji sprzętu medycznego do sterylizacji plazmowej i doświadczenie z ponad 100 producentami wyrobów medycznych. Pozwala to na ustalenie zgodności materiałowej ich wyrobów z procesem sterylizacji systemu STERRAD. Baza zawiera ponad 23 000 r ekomendowanych urządzeń.
  • Kompatybilność ze STERRAD VELOCITY – zgodność ze wskaźnikiem biologicznym/przyrządem PCD, który zapewnia szybki i niezawodny odczyt w ciągu 15 minut.
  • Łączność z systemem śledzenia instrumentów – system STERRAD łączy się ze szpitalnym systemem śledzenia instrumentów, aby zapewnić dane gotowe do audytu za pośrednictwem technologii ASP ACCESS. ♦
Autorzy
Margita Jaroniec

Consultronix

Produkty

Sterrad 100NX All Clear Technology

Sterrad NX All Clear Technology