Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Doświadczenie oswaja technologię

Cykl wywiadów

Autor:
Piotr Terlecki, prof. dr hab. n. med.

Beata Smolińska: Od momentu pojawienia się na rynku nowej generacji laserów o fali 1940 nm, w środowisku lekarzy wykonujących zabiegi EVLA pojawiają się wątpliwości dotyczące jej skuteczności, zwłaszcza w porównaniu do fali 1470 nm. Ma Pan ogromne doświadczenie w stosowaniu obu technologii. Jakie jest Pana zdanie?
Piotr Terlecki: Wykonuję zabiegi EVLA od bardzo dawna, a na laserze neoV1940 pracuję od prawie dwóch lat. Nie podzielam wspomnianych obaw. Początki to była krzywa uczenia i zdarzyły się pojedyncze, wczesne rekanalizacje, jednak dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że efekty kliniczne, jak i kosmetyczne są bardzo dobre. Co zawsze podkreślam, najważniejsza jest znajomość technologii oraz odpowiedni dobór metody do warunków fizycznych konkretnego pacjenta. Co ciekawe, ta długość fali w połączeniu ze światłowodami wielopierścieniowymi Infinite Ring bardzo dobrze sprawdza się w żyłach powierzchownych, a także u osób szczupłych, ze względu na większą kontrolę – możemy tam działać precyzyjniej i zdecydowanie delikatniej. Z drugiej strony znajomość fizyki laserów wskazująca 4-krotnie wyższą skuteczność długości fali 1940 nm w porównaniu do 1470 nm, umożliwia efektywną ablację zdecydowanie szerszych żył przy odpowiednim doborze parametrów.

BS: Jest Pan wykładowcą, a także jednym z założycieli Akademii Flebologii, którą w przeciągu 3 lat ukończyło już ponad 100 lekarzy. Czy zechce Pan pokrótce opowiedzieć, jak wygląda nauka w ramach tej szkoły i czego dokładnie dotyczy?
PT: Nasze VASCEDU (Vascular Education) jest ewenementem w skali Europy. W Polsce nie ma specjalizacji we flebologii. Problemem tym zajmują się lekarze różnych specjalności, a zaproponowany przez nas cykl szkoleń odpowiada na potrzeby kształcenia w tym zakresie. Edukacja odbywa się w formie trzech trzydniowych seminariów, podczas których lekarze biorą udział zarówno w części teoretycznej, jak i praktycznej. Naszym priorytetem jest prowadzenie zajęć w niewielkich kilkunastoosobowych grupach. Wiedza tam prezentowana pokrywa w zasadzie cały zakres tematyki związanej z flebologią: zaczynając od anatomii, fizjologii, patofizjologii poprzez epidemiologię, profilaktykę, aż po szeroko rozumiane leczenie. W 2020 roku, jako pierwsza w Polsce, Akademia Flebologii uzyskała akredytację European Board of Phlebology oraz afiliowanego przy UEMS (Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów) komitetu ds. Flebologii (Multidisciplinary Joint Committee on Phlebology), spełniając wymagane, surowe europejskie kryteria szkolenia we flebologii. Wiąże się to z możliwością prowadzenia, oprócz dotychczasowej działalności szkoleniowej Akademii, szkoleń w ramach Programu Boardu Europejskiego. Wykładowcami Akademii Flebologii są powszechnie znani w Polsce, wybitni specjaliści w zakresie chirurgii naczyniowej, flebologii i radiologii zabiegowej. W ramach każdej edycji Akademii uczestnicy mają możliwość bezpośredniego udziału w termicznych oraz nietermicznych zabiegach usuwania żylaków. Uczą się też, jak właściwie dobrać i stosować kompresjoterapię. Co najważniejsze – wykładowcy to osoby z ogromną wiedzą, a także doświadczeniem. Tymi unikalnymi umiejętnościami staramy się dzielić z naszymi „studen tami”.

BS: Samo nasuwa się kolejne pytanie o plany na przyszłość.
PT: Mając na względzie to, że w październiku piąta edycja Akademii Flebologii przeszła do historii, a co za tym idzie, powiększyło się grono jej absolwentów, zatem pomysłów i planów jest wiele. Na początek chcemy rozszerzyć działalność Akademii o szkolenia w zakresie proktologii i leczenia ran oraz poszerzonych zajęć z kompresjoterapii, a także ultrasonografii. W odpowiedzi na liczne zapytania ze strony uczestników planujemy również bardziej zindywidualizowane kursy doskonalące w poszczególnych technikach ablacyjnych i skleroterapii. ♦

Autorzy
Piotr Terlecki, prof. dr...

ŻAGIEL MED Szpital Prywa...

Produkty

neoV1940

Światłowody flebologiczne radialne/infinite ring

Dowiedz się więcej
Vascedu - Akademia Flebologii
Wideo

Flebologia z neoLaser (lasery neoV)