Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Kolorowa Rewolucja

Nowa wersja flagowego angiografu California Optos

Autor:
Dariusz Łagan

Możliwość obrazowania dna oka metodą ultraszerokokątną zrewolucjonizowała diagnostykę okulistyczną. Dzięki technologii optomap można uzyskać szeroki obraz, ponad 80% powierzchni siatkówki w pojedynczym zdjęciu, co ułatwia kompleksową ocenę zdrowia oczu. Wiele schorzeń, takich jak odwarstwienia, przedarcia, czy guzy rozwija się na peryferiach siatkówki. Objawy tych chorób bywają niewidoczne we wczesnych stadiach, a zaburzenia widzenia mogą wystąpić dopiero w momencie zaawansowanego uszkodzenia. Technologia UWF daje pacjentom z cukrzycą szansę rozpoznania wczesnego stadium retinopatii cukrzycowej (często zmiany pojawiają się najpierw w obwodowych częściach siatkówki), a tym samym stanowi podstawę do wprowadzenia modyfikacji leczenia przyczynowego. Widoczne w angiografii szerokokątnej obwodowe strefy niedokrwienia wyprzedzają często zmiany plamkowe, zaś obecność i rozległość ściśle korelują z obrzękiem plamki, co może wpływać na przebieg leczenia terapią doszklistkową anty-VEGF. Zatem ich szybkie zdiagnozowanie umożliwia zaplanowanie właściwego przebiegu leczenia oraz wizyt kontrolnych.

California firmy Optos bazuje na przełomowej technologii optomap pozwalającej na skanowanie dna oka wiązką laserową w zakresie aż 200 stopni w pojedynczym skanie SLO o wysokiej rozdzielczości. Należy pokreślić, że procedurę można wykonać przy wąskiej źrenicy, której minimalna szerokość to 2 mm. Otrzymane zdjęcia są jaśniejsze, bardziej wyraźne i lepiej oddają szczegóły. Dodatkowo obrazowanie dna oka dokładnie odzwierciedla rzeczywiste odległości w obrębie siatkówki. Badanie można przeprowadzić nawet w przypadku pacjentów z zaćmą, czy też słabo współpracujących w tym także dzieci. California, w zależności od wersji, wykorzystuje kilka długości światła laserowego odpowiadających barwie czerwonej, zielonej, podczerwonej i niebieskiej. Ze względu na różną penetrację poszczególnych długości fal, istnieje możliwość odseparowania obrazów uzyskanych za pośrednictwem odpowiednich laserów. Kolorowy skan RG jest kompozytowym obrazem powstałym w wyniku połączenia dwóch obrazów warstw dna oka. Za pomocą wiązki lasera zielonego otrzymujemy skan siatkówki. Wiązka czerwona obrazuje natomiast naczyniówkę oka. W wersji California dodatkowo wykorzystywany jest laser niebieski do angiografii fluoresceinowej oraz podczerwony do angiografii indocyjaninowej.

Nowość w kolorowych skanach dna oka – funkcja RGB
Zastosowanie niebieskiego, poza dotychczas wykorzystywanymi laserami w kolorowych obrazach siatkówki: czerwonym i zielonym, umożliwia stworzenie głębi barw, które odpowiadają naturalnemu zabarwieniu dna oka. Znacząco upraszcza to diagnostykę oraz ułatwia dokumentację przebiegu chorób oczu, a co za tym idzie, zapewnia bezprecedensowe bezpieczeństwo podczas diagnozowania nerwu wzrokowego, a także znamion i zmian w obrębie dna oka. Na powyższym zdjęciu – Diabetic Retinopathy with Vitreous Traction – od lewej skan RGB i RG.

Techniczne możliwości urządzeń Optos wspierane są przez zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia zarówno pomiary w jednostkach SI, jak i porównywanie progresji zmian w czasie. ♦

Autorzy
Dariusz Łagan

Consultronix

Produkty

California