Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Produkty z linii Levio®

Niższa waga, zwiększona efektywność

Autor:
Tadeusz Popiela

Naukowo udowodnionym faktem1,2,3 jest, że ciężka odzież, szczególnie ta noszona przez długi czas, może uszkodzić układ mięśniowo- szkieletowy. Literatura wskazuje na zwiększone ryzyko urazów ortopedycznych występujących u długoletnich użytkowników odzieży chroniącej przed promieniowaniem (PPE). W ciągu ostatnich 30 lat wprowadzono wiele usprawnień sprzętowych, umożliwiających leczenie szerokiego spektrum chorób układu krążenia, jednak przekłada się to na wydłużony czas fluoroskopii. Wraz z rozpowszechnieniem tego typu urządzeń, wzrasta ryzyko dla operatorów narażonych na promieniowanie przez tysiące godzin zabiegowych. Zwiększony czas ekspozycji wiąże się z koniecznością przebywania przez cały czas zabiegu w fartuchu ochronnym ważącym kilka kilogramów. To niestety przekłada się na wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu kostno-szkieletowego.

Z kolei inne badania naukowe4,5 wykazują, że około 80% dawki skutecznej jest pochłaniane przez obszar od klatki piersiowej do gonad. Dzieje się tak, ponieważ tam znajdują się narządy szczególnie wrażliwe na promieniowanie, takie jak jelita, żołądek, pęcherz, gonady i płuca. Obowiązująca do dzisiaj zasada, że do oceny ochronnego działania PPE służy wyłącznie wartość ekwiwalentu ołowiu, jest krytycznie oceniana w najnowszych badaniach6. Zamiast tego zaproponowane zostało wykorzystanie informacji o rzeczywistej dystrybucji dawki w organizmie oraz wrażliwości na promieniowanie narażonych narządów. Wynika z nich, że pochłoniętą dawkę można skutecznie zmniejszyć, jeśli materiał chroniący przed promieniowaniem jest skoncentrowany na wybranym obszarze.

Konsekwentne zastosowanie tej koncepcji poparte symulacjami komputerowymi, pomogło w stworzeniu odzieży o zachowanym poziomie ochrony przy mniejszej wadze lub większej ochronie przy tej samej wadze. MAVIG jako pierwszy producent PPE opracował oraz certyfikował linię fartuchów realizującą tę koncepcję – produkty Levio.

Wkładka Outlast
To opatentowany system regulacji temperatury. Wychodząc naprzeciw potrzebom lekarzy firma MAVIG pozwala na doposażenie każdego rodzaju fartucha w to rozwiązanie. Technologia Outlast ulepsza fartuchy ochronne, zapewniając komfort płynący z dynamicznej oraz proaktywnej regulacji temperatury. Materiał wkładki Outlast absorbuje ciepło, przechowuje je i ponownie uwalnia w razie potrzeby, aby osiągnąć idealną temperaturę dla zwiększenia wygody użytkowania. ♦

Autorzy
Tadeusz Popiela

Consultronix

Bibliografia

1. "Catheterization and Cardiovascular Interventions" Goldstein, J., et al Occupational Hazards of Interventional Cardiologists: Prevalence of Orthopedic Health Problems in Contemporary Practice (2004) DOI 10.1002/ccd.20201

2. "Cardiovascular Revascularization Medicine" Smilowitz, N., et al Occupational hazards of interventional cardiology (2013) http://dx.doi.org/10.1016/j.carrev.2013.05.002

3. "Journal of the American College of Cardiology" Orme, et al Occupational Health Hazards of Working in the Interventional Laboratory (2015) DOI: 10.1016/j.jacc.2014.11.056

4. "Der Radiologe" Eder, H., Schlattl, H. New protection concept: optimized X-ray aprons could be 50% lighter. (2021) https://doi.org/10.1007/s00117-021-00809-3

5. "Physica Medica" Eder, H., Schlattl, H. Shielding effectiveness of X-ray protective garment. (2021) https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2021.01.081

6. "Journal of Radiological Protection" Eder, H., Schlattl, H. Use of effective dose to assess X-ray protective clothing. (2021) https://doi.org/10.1088/1361-6498/ac191a