Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Refleksyjna mikroskopia konfokalna jako narzędzie wspomagające różnicowanie nowotworów skóry

Autorzy:
Jakub Żółkiewicz, lek.Michał Sobjanek, dr hab. n. med.Martyna Sławińska, dr hab. n. med.

Refleksyjna mikroskopia konfokalna (ang. reflectance confocal microscopy; RCM) jest nieinwazyjną metodą obrazowania skóry o udowodnionej wartości aplikacyjnej w codziennej praktyce klinicznej. Jednym z głównych zastosowań przyżyciowego badania RCM w dermatologii jest diagnostyka nowotworów skóry, a w szczególności różnicowanie wykwitów barwnikowych. Wykazano, że w diagnostyce zmian barwnikowych badanie RCM odznacza się dużo wyższą swoistością względem badania dermoskopowego, przy zachowaniu porównywalnej czułości1. Fakt ten przekłada się z kolei na ograniczenie liczby niepotrzebnych, inwazyjnych procedur diagnostycznych2, które wiążą się z ryzykiem powikłań oraz możliwym negatywnym efektem estetycznym. Przedstawiamy przykład pacjenta obrazujący użyteczność badania RCM w codziennej praktyce klinicznej.

66-letni mężczyzna po przebytym czerniaku skóry okolicy przedramienia prawego (pT1a), zgłosił się do przyklinicznej poradni dermatologicznej z powodu barwnikowego guzka skóry okolicy barku lewego (Fot. 1 – wykwit spełnia kliniczne kryterium „brzydkiego kaczątka” (ang. ugly duckling sign); uwagę zwraca poikilodermia będąca skutkiem nasilonego fotouszkodzenia skóry). Z uwagi na umiejscowienie wykwitu, pacjent nie był w stanie określić momentu pojawienia się zmiany. Wykonano badanie wideodermoskopowe, w którym uwidoczniono obecność szaro-niebieskich, brązowych i żółtych grudek oraz brązowe obszary bezstrukturalne (Fot. 2 – obraz wideodermoskopowy; obserwuje się częściowo niewyraźne odgraniczenie wykwitu od skóry otaczającej; wideodermatoskop Canfield D200 EVO; powiększenie 15-krotne; żel immersyjny). W badaniu RCM uwidoczniono palczaste wypustki naskórkowe (ang. bulbous projections), pogrubienie przestrzeni międzybrodawkowych, drobne upigmentowane komórki umiejscowione wokół brodawek skórnych oraz obecność melanofagów w skórze właściwej, co przemawiało za rozpoznaniem brodawki łojotokowej (Fot. 3 – obraz uzyskany przy użyciu refleksyjnego mikroskopu konfokalnego VivaScope 1500; na przekroju poprzecznym na głębokości 80 μm). Z uwagi na niepokój onkologiczny pacjenta, zdecydowano o wycięciu chirurgicznym wykwitu. W badaniu histopatologicznym potwierdzono rozpoznanie brodawki łojotokowej.

Fot 1.

Fot 2.

Fot 3.

X

RCM jest cennym narzędziem diagnostycznym w arsenale dermatologa, umożliwiającym nieinwazyjną diagnostykę nowotworów skóry. Zaprezentowany przykład kliniczny dowodzi, że badanie RCM doskonale sprawdza się w różnicowaniu nowotworów melanocytarnych i brodawek łojotokowych, których obraz wideodermoskopowy może imitować czerniaka. Do cech czerniaka obserwowanych w RCM należą obecność komórek pagetoidalnych w obrębie naskórka, atypia melanocytów na granicy skórno-naskórkowej, brodawki skórne o nieostrych obrysach (ang. non-edged papillae) oraz obecność atypowych gniazd melanocytarnych i hiperrefleksyjnych komórek jądrzastych w obrębie skóry właściwej3. Obecność palczastych wypustek naskórkowych, zagłębień wypełnionych keratyną (ang. keratin-filled invaginations), pogrubienie przestrzeni międzybrodawkowych, a także obecność melanofagów przemawiają z kolei za rozpoznaniem brodawki łojotokowej4. ♦

Autorzy
Jakub Żółkiewicz, lek.

Katedra i Klinika Dermat...

Michał Sobjanek, dr hab....

Katedra i Klinika Dermat...

Martyna Sławińska, dr ha...

Katedra i Klinika Dermat...

Produkty

1500/3000

Bibliografia

1. Guitera P., Pellacani G., Longo C., Seidenari S., Avramidis M., Menzies SW. In vivo reflectance confocal microscopy enhances secondary evaluation of melanocytic lesions. J Invest Dermatol. 2009 Jan;129(1):131-8. DOI: 10.1038/jid.2008.193. PMID: 18633444.

2. Pellacani G., Farnetani F., Ciardo S., et al. Effect of Reflectance Confocal Microscopy for Suspect Lesions on Diagnostic Accuracy in Melanoma: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2022 Jul 1;158(7):754-61. DOI: 10.1001/jamadermatol.2022.1570. PMID: 35648432.

3. Pellacani G., Guitera P., Longo C., Avramidis M., Seidenari S., Menzies S. The impact of in vivo reflectance confocal microscopy for the diagnostic accuracy of melanoma and equivocal melanocytic lesions. J Invest Dermatol. 2007 Dec;127(12):2759-65. DOI: 10.1038/sj.jid.5700993. PMID: 17657243.

4. Ahlgrimm-Siess V., Cao T., Oliviero M., et al. Seborrheic keratosis: reflectance confocal microscopy features and correlation with dermoscopy. J Am Acad Dermatol. 2013 Jul;69(1):120-6. DOI: 10.1016/j.jaad.2012.12.969. PMID: 23415460.