Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Technologia zmieniająca zasady gry

Alternatywne drogi dostępu naczyniowego z wykorzystaniem robota

Autor:
Przemysław Piątek

Pacjenci z wadami wrodzonymi stanowią dla lekarzy wyjątkowe wyzwanie ze względu na swoją odmienną i często skomplikowaną anatomię. Zespół Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie wykorzystując innowacyjne drogi dostępu naczyniowego, zapewnia leczenie pacjentom, którzy w przeciwnym razie byliby skazani na dalszy ból bez szansy na zabieg. Lekarze, zainspirowani badaniami prof. Sabine Ernst, wykorzystują system automatycznej nawigacji magnetycznej Stereotaxis Genesis (RMN), aby uzyskać dostęp do układu naczyniowego drogami obwodowymi, takimi jak ramię i żyła szyjna. To nowatorskie podejście nie tylko zmniejsza inwazyjność procedur, ale także zapewnia alternatywną ścieżkę leczenia, która wcześniej była uważana za złożoną i obarczoną wysokim ryzykiem.

Prof. Sabine Ernst, konsultantka kardiologii oraz kierownik badań w dziedzinie elektrofizjologii w Royal Brompton i Harefield NHS Foundation Trust w Londynie, jest znana ze swojego wkładu w elektrofizjologię. Jej pionierskie badania oraz specjalistyczna wiedza w zakresie wad wrodzonych zapewniły solidną podstawę dla tych nietypowych procedur, co zostało poparte wieloma publikacjami zawierającymi opisy przypadków w recenzowanych czasopismach1. W badaniach tych prof. Ernst i jej zespół wykorzystali system Stereotaxis RMN, aby ułatwić sobie dostęp do naczyń obwodowych przez szyję i ramię. Sukces tych oraz innych procedur wykonywanych przez lekarzy na całym świecie, zrewolucjonizował leczenie arytmii i zwiększył dostęp do opieki dla pacjentów wymagających nietypowych technik zabiegowych.

„Możliwość poruszania się końcówką cewnika do mapowania i ablacji przy użyciu zaawansowanej technologii robotycznej firmy Stereotaxis eliminuje znaczenie drogi dostępu, zapewniając realną opcję leczenia pacjentów, którzy w przeciwnym razie nadal by cierpieli” – powiedziała prof. Ernst.

Wykorzystując alternatywny dostęp naczyniowy oraz niezwykłą precyzję systemu lekarze zmieniają podejście do opieki kardiologicznej, ostatecznie umożliwiając pacjentom bezpieczniejsze i skuteczniejsze rozwiązania nawet w przypadku najtrudniejszych arytmii.

O wszechstronności systemu tak mówi prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie: „Nie jesteśmy już ograniczeni do tradycyjnych dróg dostępu. System Stereotaxis pozwala dostosować nasze podejście do unikalnej anatomii i stanu każdego pacjenta. Ta elastyczność zmienia zasady gry w leczeniu arytmii”. Prof. Szumowski wraz z zespołem Narodowego Instytutu Kardiologii jako pierwsi sprowadzili do Polski tę zaawansowaną technologię robotyczną i jako jedni z pierwszych na świecie wdrożyli najnowszy system Genesis RMN. Od marca 2022 roku, kiedy aparat został zainstalowany, są tam leczeni pacjenci, u których wcześniejsze próby terapii nie powiodły się oraz ci należący do grupy wysokiego ryzyka, dla których nie ma dobrych alternatyw terapeutycznych.

O systemie Stereotaxis Genesis RMN
Składa się on z precyzyjnych, sterowanych komputerowo magnesów umieszczonych na ramionach robota po obu stronach pacjenta. Lekarze wykorzystują intuicyjny interfejs komputerowy do regulacji pól magnetycznych wokół pacjenta, umożliwiając w ten sposób bezpośrednią kontrolę dystalnej końcówki cewnika za pomocą osadzonych w niej magnesów. Ponad 450 recenzowanych publikacji dokumentuje wartość kliniczną zrobotyzowanej nawigacji magnetycznej w leczeniu arytmii. Ten obszerny zbiór danych klinicznych zdecydowanie wykazał pozytywny wpływ opisanej wyżej technologii na bezpieczeństwo pacjentów i wyniki leczenia. ♦

Autorzy
Przemysław Piątek

Consultronix

Produkty

Genesis

Dowiedz się więcej
Publikacje - Stereotaxis
Bibliografia

https://www.heartrhythmcasereports.com/article/S2214-0271(21)00049-X/fulltext

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666668521001117