Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Poradnik – skąd brać? Alternatywne rozwiązania

Autor:
Ewa Rzegocka

Kryzys to chyba najczęściej pojawiając się dzisiaj słowo wśród maklerów,przedsiębiorców, ekonomistów. Każdy, kto inwestuje albo prowadzi działalność gospodarczą, odczuł pewnie skutki i konsekwencje kryzysu. Ale czy tak musi być? Czy ten, rzekomy kryzys to nie czas na to, aby pokazać swoją umocnioną pozycję na rynku,bo przecież tak naprawdę wśród znaczących graczy pozostaną tylko firmy, które się wciąż rozwijają.

Pytanie tylko skąd na to brać fundusze,skoro tak trudno o kredyt (przy ruchomych kursach walut i zaostrzeniach banków) i gdy strach myśleć o długofalowych inwestycjach.Oto kilka pomysłów na to, aby w obecnej sytuacji pozostać na rynku,a co więcej zwiększyć swoją konkurencyjność zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym.1. Pożyczka dla lekarzy na zakup sprzętu medycznego dzięki firmie Simens Finance to sposób na uzyskanie pieniędzy w krótkim czasie i zarazem z krótkim okresem spłaty do 5 lat, bez dodatkowych formalności i zaświadczeń. Ta forma finansowania umożliwia zakup sprzętu, a także wyposażenia gabinetów lekarzom w sektorze prywatnym.2. Wykup wierzytelności – usługa ta polega na wykupieniu przez Siemens Finance zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy sprzedaży/dostawy pomiędzy dostawcą, a jego klientem. Siemens Finance płaci dostawcy kwotę równą cenie zakupionego sprzętu. Jest to rozwiązanie,które umożliwi rozłożenie na raty, a także odroczenie terminu płatności zobowiązania. Tym samym zastępuje formę leasingu finansowego.Idealne dla placówek publicznych działających w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych.Chcąc ułatwić i umożliwić Państwu korzystanie z w/ w usług, Consultronix współpracuje z firmą Siemens Finance. Dodatkowych informacji o ofercie i produktach finansowych mogą Państwo uzyskać u naszych specjalistów ds. handlowych.3. Fundusze Unii Europejskiej – dofinansowania w ramach programów 2007-2013 to szansa na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań,specjalistycznej aparatury dzięki funduszom z UE. Dla każdego z 16 województw został utworzony odrębny Regionalny Program Operacyjny.Wnioski o dofinansowanie oraz informacje uzyskają Państwo odwiedzając stronę internetową www.funduszestrukturalne.gov.pl Korzystanie z usług finansowych pozwoli na poszerzenie zakresu Państwa usług, polepszenie jakości, a co za tym idzie, konkurencyjności na rynku.

W następnym numerze: „Pożyczka od A-Z, czyli co pożyczkobiorca wiedzieć powinien” O finansach na wesoło: Żona bankiera inwestycyjnego wpada z niespodziewaną wizytą do biura swojego męża. Zastaje go z sekretarką na kolanach. Bankier bez zmrużenia oka dyktuje list: „(…) i na koniec,szanowni państwo, zwracam uwagę, że nie obchodzi mnie, czy mamy kryzys,czy nie. Nie jestem w stanie pracować w tym gabinecie bez drugiego fotela.”

Autorzy
Ewa Rzegocka

CX Engineering