Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Sztuczna komora do przechowywania rogówki dawcy

Autor:

Sztuczna komora do przetrzymywania rogówki dawcy to pierwszai jedyna na świecie, sterylna, jednorazowa komora do przechowywania rogówki oraz przygotowania jej do operacji. Komora zapewnia optymalne warunki dla rogówki. Pozwala odpowiednio ją naprężać oraz ułatwia wykonywanie precyzyjnych cięć trepanem od strony epitelium tak,aby nie dopuścić do powstania astygmatyzmu u pacjenta.

Autorzy