Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nowości TK i MR od Siemensa czyli SOMATOM Perspective i MAGNETOM Spectra3T

Autor:
Piotr Wawrzyńczyk

Firmy, obecne na rynku medycznej diagnostyki obrazowej, od zawsze dążą do zminimalizowania kosztów zakupu sprzętu, przy jednoczesnym zwiększeniu jego możliwości diagnostycznych. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, firma Siemens wprowadziła w 2012 roku nowy tomograf komputerowy SOMATOM Perspective oraz rezonans magnetyczny MAGNETOM Spectra.

CT

SOMATOM Perspective wyposażony jest w 64 rzędy ceramicznych detektorów pozwalających zobrazować do 128 warstw. Aparat ten został stworzony jako alternatywa dla dwuźródłowego modelu Definition. Jest to rozwiązanie, które pozwala obniżyć zarówno koszty eksploatacyjne, jak i serwisowe. SOMATOM Perspective został wyposażony w szereg algorytmów obniżających dawkę pochłoniętą przez pacjenta. Wśród nich znajdują się zarówno te znane już z poprzednich modeli (ALARA czy CARE Dose4D™) jak i wykorzystane po raz pierwszy (SAFIRE – Sinogram Affirmed Iterative Reconstruction). Dwa pierwsze dopasowują parametry ekspozycji do danego pacjenta w czasie rzeczywistym, natomiast SAFIRE pozwala na przeprowadzenie iteratywnych rekonstrukcji w oparciu o nieprzetworzone dane zapisane w formacie RAW, co wpływa na redukcję dawki nawet o 60%.

Po raz pierwszy zastosowano również moduł iTRIM (Iterative Temporal Resolution Improvement Method). Dzięki temu rozwiązaniu rozdzielczość czasowa została zmniejszona do 195 ms, umożliwiając dokładne obrazowanie pracy serca. Spowodowało ono również poprawę jakości zdjęć oraz redukcję stosunku sygnału do szumu. Drugim innowacyjnym rozwiązaniem jest funkcja eMode, która analizuje dane akwizycyjne w połączeniu z danymi pacjenta w czasie rzeczywistym. Dzięki temu urządzenie dopasowuje parametry skanu na bieżąco, tak aby obciążenia dla aparatu były jak najmniejsze, przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnych warunków badania. Jeżeli dodamy do tego serwisową diagnostykę on-line (monitorowanie stanu aparatu) oraz kontrakt serwisowy, otrzymamy pełny monitoring systemu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wszystkie użyte algorytmy doprowadziły finalnie do skrócenia czasu badania – skan długości 50 cm zajmuje jedynie 5.21 sekundy. Opcjonalnie SOMATOM Perspective może zostać wyposażony w panel przedni, który umożliwia obserwację parametrów ekspozycji takich jak: kV, mA, czas skanu, położenie stołu, pochylenie gantry oraz funkcje życiowe – krzywą EKG oraz puls. Należy także wspomnieć o niewielkich wymaganiach instalacyjnych. Aparat można zamontować w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niż 20 m2, a więc w takich, w których mieszczą się konkurencyjne tomografy 16 rzędowe. Mniejsze pomieszczenie oznacza ograniczenie prac adaptacyjnych, a finalnie zmniej- -szenie kosztów inwestycji.

MAGNETOM Spectra został stworzony z myślą o rozszerzeniu grupy klientów mogących sfinansować zakup rezonansu magnetycznego 3 T. Urządzenie to posiada wiele parametrów technicznych na poziomie zbliżonym do modeli 1.5 T. Jednak magnes o natężeniu pola 3 T pozwala na obserwację znacznie mniejszych struktur. Nowy aparat to system 24 kanałowy, który jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ posiada większe możliwości niż standardowy, 16 kanałowy aparat, natomiast badawczych rezonansów 32 kanałowych nie ma potrzeby już nabywać. MAGNETOM Spectra posiada wiele koncepcji znanych z wyższych modeli, np. TIM 4G (cewki matrixowe), Dot Engine (ułatwiający i przyspieszający tok pracy technika) oraz liczne aplikacje kliniczne. Nowoczesny rezonans już w standardowej konfiguracji dostarczany jest z wieloma cewkami umożliwiającymi obrazowanie całego ciała.

MRI

Oferta firmy Siemens stale ewoluuje. Nowe modele w portfolio niemieckiego producenta zostały stworzone w skutek ciągłego wzrostu oczekiwań rynku oraz pragnienia obniżenia kosztów zakupu sprzętu diagnostycznego najwyższej jakości. Aparaty te są gwarancją dobrego zbilansowania inwestycji – począwszy od kosztów zakupu i przygotowania pomieszczeń, a na kontraktach serwisowych kończąc.

Autorzy
Piotr Wawrzyńczyk

Consultronix S.A.