Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Uwaga na „Laserowy Amber Gold” czyli jak istotne są rzeczywiste parametry aparatu.

Autor:
Leszek Piątek

Lasery holmowe używane są głównie do litotrypsji, ablacji i koagulacji. Najczęściej wykorzystuje się go jednak do kruszenia kamieni. I tutaj bardzo istotne jest, aby parametry pracy lasera można było ustawić tak, aby kamień dał się skruszyć, a nie tylko „poskrobać”. Impulsy muszą być krótkie, posiadać wysoka energię i być aplikowane z niską częstotliwością. Taki „zestaw” parametrów gwarantuje skuteczne i szybkie skruszenie kamienia bez ryzyka poparzenia organów wewnętrznych Pacjenta.

Wysoka energia impulsów powoduje miejscowy wzrost temperatury kamienia, przejście wody znajdującej się w jego strukturze w stan pary nasyconej i w efekcie do „rozsadzenia” złogu. Krótki czas trwania impulsu gwarantuje, że większa część jego energii będzie wykorzystana do zamiany wody w parę nasyconą a nie do podgrzewania kamienia, co jest zjawiskiem niekorzystnym. Niska częstotliwość impulsów natomiast pozwala tej części energii, która nie została spożytkowana do odparowania wody, na „rozpłynięcie” się w otoczeniu kamienia.

Okazuje się, że „wtopić” można nie tylko w Amber Gold, ale również kupując laser urologiczny – chciało by się powiedzieć – renomowanej firmy.

W 2010 roku Klinika Urologii w Szczecinie kierowana przez Pana Profesora Andrzeja Sikorskiego zakupiła laser holmowy. Pracując na tym urządzeniu, którego producent (również laserów dermatologicznych) deklarował w publicznym przetargu całkiem przyzwoite jego parametry, Pan Profesor stwierdził, że wszystko niby działa, ale efektów leczniczych jakoś nie widać…

Zlecone badania rzeczonego lasera pokazały, że parametry katalogowe nie mają nic wspólnego z parametrami rzeczywistymi. Różnica jest tak znacząca, że nie tylko nie ma efektów działania lasera, ale wręcz jego zastosowanie może prowadzić do wyrządzenia krzywdy Pacjentowi. Właściwie nic dodać, nic ująć – to tylko tak ku przestrodze – czasami nie opłaca się nadmiernie ufać dostępnym na rynku „okazjom”.

Autorzy
Leszek Piątek

Consultronix