Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Muszle w promieniach rentgenowskich

Autor:
Andrzej Urbanik, prof. dr hab. n. med.

Muszle zawsze pasjonowały i zachwycały. Już od czasów starożytnych były obiektem pożądania tych, którzy je kolekcjonowali, chociaż było to hobby zarezerwowane dla majętnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że muszle od bardzo dawna pełniły ważną rolę w rozwoju cywilizacji, będąc środkiem płatniczym. Po raz pierwszy były odpowiednikiem pieniądza w Chinach około 1500 roku p.n.e., a później rozpowszechniły się na wybrzeżach Oceanu Indyjskiego, wyspach Melanezji, w Afryce, a nawet wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Północnej. Jako ciekawostkę można podać fakt, że w interiorze Papui Nowej Gwinei (PNG) w dalszym ciągu, środkiem płatniczym pozostaje tzw. kina (wyrabiana z perłopława Pinctada maxima, którego wielką skorupę tnie się na kształt półksiężyca). Do 1960 roku istniał nawet oficjalny przelicznik – 1 kina warta była 12 szylingów, a współczesna waluta PNG nazywa się właśnie kina. W symbolice chrześcijańskiej niezwykle ważną rolę odgrywa muszla św. Jakuba (Pecten jacobaeus), będąca symbolem pielgrzymów zmierzających do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób św. Jakuba (pierwszy męczennik wśród apostołów).

Badaniem budowy muszli od dawna zajmują się nie tylko naukowcy, ale także artyści. Dopiero jednak wprowadzenie stosowania promieni X dało narzędzie umożliwiające bezinwazyjne badanie wnętrza muszli, a artystom pozwoliło na całkiem nowe spojrzenie umożliwiając wydobycie skomplikowanej a zarazem pełnej piękna i harmonii struktury.

Warto zwrócić uwagę, że badania radiologiczne muszli mięczaków (z użyciem radiografii oraz tomografii komputerowej) mają duże znaczenie w wykrywaniu chorób, co jest ważne w tych regionach świata, gdzie połowy tych zwierząt są ważną pozycją w gospodarce. Obrazy radiograficzne muszli, po dodatkowym przetworzeniu osiągają nawet status dzieł sztuki. Najbardziej znani twórcy to Thad Tomas, Steven Crow, Lessie Wright i Hug Turvey.

Prezentowane obrazy rtg pochodzą z badania radiologicznego wykonanego na zlecenie konchistów z użyciem standardowego aparatu rentgenowskiego (Axiom Iconos R100, Siemens) oraz systemu do radiografii cyfrowej pośredniej (Agfa). Parametry badania ustalano indywidualnie dla każdej muszli biorąc pod uwagę jej budowę i wielkość.

zdjecia_rentgenowskie_muszli
Autorzy
Andrzej Urbanik, prof. ...