Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Spotkanie użytkowników lasera Valon na nordyckim kongresie okulistycznym

Bankiet

Pięć lat po pierwszej instalacji lasera wieloogniskowego Valon jego użytkownicy spotkali się 19 sierpnia 2014 w Sztokholmie, w przeddzień Nordyckiego Kongresu Okulistycznego (NOK). Celem zgrupowania była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń związanych z tą nowatorską metodą fotokoagulacji. W trakcie naukowej części spotkania głos zabrali lekarze z kliniki Moorfields w Londynie – dr Louisa Wickham, specjalizująca się w chorobach siatkówki, członkini wielu międzynarodowych stowarzyszeń1 oraz prof. Michel Michaelides, doświadczony badacz, mający na swoim koncie ponad sto publikacji, od niedawna laureat nagrody Fundacji Zapobiegania Utracie Wzroku (Foundation Fighting Blindness (USA)) w Stanach Zjednoczonych2. Wraz z dr Robinem Hamiltonem prowadzili, trwające ponad dwa lata badania kliniczne na naszym laserze, w których udział wzięła duża grupa lekarzy i pacjentów. Tematem badań był wpływ fotokoagulacji przeprowadzonej laserem Valon na pole widzenia pacjenta oraz percepcja bólu podczas zabiegu laserowania. Jest to pierwsze tak obszerne badanie prospektywne, mające na celu sprawdzenie wpływu fotokoagulacji na pole widzenia pacjentów z obuoczną retinopatią cukrzycową. Wyniki badań odzwierciedlały wcześniejsze spostrzeżenia z innych ośrodków i potwierdziły, że dobry laser wieloogniskowy to nie tylko szybkość, ale również minimalne komplikacje i wysoki komfort dla pacjenta. Zarówno dr Wickham jak i prof. Michaelides są dużymi entuzjastami lasera Valon – dzięki unikalnemu połączeniu wysokiej jakości i łatwości obsługi naszego urządzenia. W klinikach należących do Moorfields jest obecnie w codziennym użyciu kilka laserów Valon. Podczas swojegu wykładu w ramach programu NOK prof. Michaelides podkreślił, że obecnie większość zabiegów dla pacjentów cukrzycowych jest dokonywana na laserach wieloogniskowych, ze względu na komfort zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Po przemówieniu wywiązała się dyskusja i doktorzy mogli podzielić się własnymi doświadczeniami. Mamy nadzieję, że po opublikowaniu powyższych badań wcześniejsze sceptyczne nastawienie do laserów wieloogniskowych zmieni się, a okuliści przekonają się o ich efektywności. Dzięki temu większa ilość pacjentów będzie miała możliwość poddania się fotokoagulacji na najwyższym poziomie, zarówno pod względem komfortu jak i efektów terapeutycznych.

Autorzy