Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Fartuchy ochronne – przykry obowiązek czy dobro własne?

Autor:

Wraz z rozwojem nauki i technologii medycyna wzbogaca się o coraz dokładniejsze metody i narzędzia diagnostyczne, które wraz z dłuższym czasem obecności na rynku stają się bardziej dostępne w placówkach zdrowotnych. Dzięki temu szpitale mogą pozwolić sobie na nowsze, lepsze aparaty do prześwietleń z użyciem promieniowania RTG. Warto jednak zastanowić się czy nowoczesna diagnostyka ma wyłącznie pozytywne strony?

fartuchy Mavig

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczególnych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi, w każdym diagnostycznym gabinecie rentgenowskim musi znajdować się zestaw środków ochrony radiologicznej dla personelu oraz pacjentów. Podstawową cechą warunkującą wybór ochrony radiologicznej powinna być jakość ochrony, jaka jest zapewniona przez fartuch, ze względu na mogące wystąpić skutki promieniowania. Wpływ jaki promieniowanie wywiera na organizm człowieka zależy od rodzaju oraz energii jaką ze sobą niesie. Promieniowanie X, ze względu na ilość energii, klasyfikowane jest jako jonizujące, czyli jest w stanie doprowadzić do jonizacji cząsteczek materii. W przypadku organizmu człowieka, który składa się w 70-80% z wody jest to wyjątkowo niebezpieczne. Jonizacja wody prowadzi do powstania wolnych rodników, które są substratami rodników wodoronadtlenkowych (HO2 i HO). Są to bardzo silne utleniacze, które po zetknięciu ze składnikami komórek mogą prowadzić do ich destrukcji.

Promieniowanie jonizujące w materii żywej oddziałuje nie tylko na wodę. Jonizacja zachodząca we wnętrzu komórki może spowodować rozregulowanie jej podstawowych funkcji, na skutek zmiany sekwencji DNA, RNA w jądrze komórki. Proces transkrypcji, a następnie translacji białek oraz enzymów zostaje zakłócony. Chociaż przy wystąpieniu prostych zmian w organizmie ludzkim uruchamiane są systemy naprawcze, regenerujące DNA, to zbyt duża ilość tychże zmian uniemożliwia samoleczenie. Tego typu reakcje mogą wywołać zmiany w strukturze genów, prowadząc do mutacji – zmian i zaburzeń cyklu genetycznego. Najpoważniejszym i jednym z głównych następstw wystawienia żywego ustroju na promieniowanie jest powstawanie nowotworów. Do najczęstszych skutków ekspozycji na promieniowanie X zalicza się białaczkę, kataraktę oraz nowotwory tarczycy.

W świetle powyższych informacji oczywistym jest zwracanie największej uwagi na jakość ochrony radiologicznej przy wyborze fartuchów. Następstwa codziennej pracy w środowisku wysokiego ryzyka promieniowania X nie są odczuwalne natychmiastowo, co niestety prowadzić może do bagatelizowania problemu. A dlaczego tak Państwa straszę? Ano dlatego, że jedynie fartuchy firmy Mavig dadzą Państwu pełną ochronę radiologiczną.

Autorzy