Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Refleksyjna mikroskopia konfokalna a wczesne wykrywanie raka podstawnokomórkowego

Autor:
Joanna Łudzik, lek.

Rak podstawnokomórkowy (Basal Cell Carcinoma – BCC) skóry jest najczęstszym nowotworem złośliwym u ludzi rasy kaukaskiej. Dotychczas był wiązany z występowaniem u pacjentów w podeszłym wieku, choć niestety coraz częściej obserwujemy jego obecność na skórze coraz młodszych osób.

Pacjent

Zastosowanie nowoczesnych technik przesiewowych pozwala na wykrywanie już niewielkich zmian i ułatwia postawienie prawidłowego rozpoznania. Wczesna postać raka podstawnokomórkowego może być trudna do wykrycia w przypadku niewielkiego doświadczenia w ocenie zmian z użyciem dermoskopu. W przedstawionym przypadku na ryc. 1A i 1B niepokojąca była (< 0.5 cm ) płaska barwnikowa zmiana w pobliżu szczytu nosa. W dermoskopii (ryc. 1C) cechy typowe dla BCC to minimalne struktury przypominające liść klonu, mleczno–różowy bezstrukturalny obszar oraz drobne teleangiektazje. W celu potwierdzenia wstępnej diagnozy klinicznej wykonano badanie refleksyjnym mikroskopem konfokalnym. Uzyskano 3 mozaikowe mapy zmiany, odpowiednio na różnych głębokościach skóry. Na ryc. 2A w obrębie naskórka widoczna jest charakterystyczna dezorganizacja prawidłowej struktury oraz poszerzone naczynia krwionośne (en – face). Typowe dla BCC cechy zobrazowane w mikroskopii konfokalnej najczęściej obserwujemy w górnych warstwach skóry właściwej, jak na ryc. 2C. Obecne są tu guzy wyspowe oraz otaczające je ciemne szczeliny przypominające pęknięcia tzw. clefting.

W obrazowaniu przy użyciu mikroskopu konfokalnego pokazano struktury charakterystyczne dla BCC, czym potwierdzono podejrzenie nowotworu już na wczesnym etapie. Zmianę usunięto w całości i przesłano do badania histopatologicznego, gdzie rozpoznanie raka podstawnokomórkowego zostało również postawione przez badającego patologa.

Przedstawiony przypadek wskazuje na przydatność dermatoskopii i mikroskopii konfokalnej w procesie diagnostyczno – leczniczym zmian nowotworowych. Wraz z zastosowaniem refleksyjnej mikroskopii konfokalnej wzrasta czułość i swoistość diagnostyczna, co może pomóc wybrać najlepszą metodę leczniczą dla pacjenta. Jest to ważne ze względu na lokalizację zmiany w rejonach estetycznie wrażliwych takich jak nos, okolica oka, czy małżowiny usznej. Bibliografia 1.1: Lallas A, Tzellos T, Kyrgidis A, Apalla Z, Zalaudek I, Karatolias A, Ferrara G, Piana S, Longo C, Moscarella E, Stratigos A, Argenziano G. Accuracy of dermoscopic criteria for discriminating superficial from other subtypes of basal cell carcinoma. J Am Acad Dermatol. 2014 Feb;70(2):303-11. doi:2.1: Emiroglu N, Cengiz FP, Kemeriz F. The relation between dermoscopy and histopathology of basal cell carcinoma. An Bras Dermatol. 2015May-Jun;90(3):3.1: Longo C, Lallas A, Kyrgidis A, Rabinovitz H, Moscarella E, Ciardo S, Zalaudek I, Oliviero M, Losi A, Gonzalez S, Guitera P, Piana S, Argenziano G, Pellacani G. Classifying distinct basal cell carcinoma subtype by means of dermatoscopy and reflectance confocal microscopy. J Am Acad Dermatol. 2014 Oct;71(4):716-724.e1.doi:

Autorzy
Joanna Łudzik, lek.

Uniwersytet Jagielloński