Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nowe podejście do badania refrakcji – Eye Refract™

Autor:
Kamil Środa
Fot. 1. Aparat Eye Refract™ z dedykowanym tabletem

W trakcie tegorocznego kongresu PTO w Katowicach zaprezentowano najnowsze urządzenie Eye Refract™ firmy Visionix, wprowadzające znaczącą zmianę w podejściu do diagnostyki wad refrakcji i doboru korekcji okularowej. Ten pozornie prosty proces bywa przyczyną niezadowolenia pacjenta, któremu trudno przyzwyczaić się do nowo dobranych szkieł. Gdybyśmy zbadali tę samą osobę u kilku specjalistów istnieje prawdopodobieństwo, że uzyskalibyśmy kilka różnych wersji finalnej korekcji. Czy proces ten można więc udoskonalić, tak aby stał się w większej mierze powtarzalny? Innowacje wprowadzone przez firmę Visionix pozwoliły nam odpowiedzieć na to pytanie twierdząco. Prezentujemy zapowiadany w ostatnim numerze CX News Eye Refract™. Jest to zintegrowany zestaw urządzeń, służący do pomiaru refrakcji oraz automatycznego doboru pożądanej korekcji. Główną częścią zestawu jest tytułowy Eye Refract™, nowy typ urządzenia, łączący w sobie cechy refraktometru i elektronicznego foroptera. Pozostałymi składowymi są elektroniczny dioptromierz VX40 i wyświetlacz optotypów VX24, a także VX Box – urządzenie umożliwiające komunikację pomiędzy wspomnianymi sprzętami. Jeśli pacjent nosi okulary, badanie rozpoczyna się od pomiaru za pomocą dioptromierza. Urządzenie automatycznie sprawdza aktualną korekcję. Warto dodać, że jest to jeden z najnowocześniejszych dioptromierzy na rynku. Dokładność pomiaru gwarantuje czujnik Shacka-Hartmanna, wykorzystujący metodę analizy czoła fali (wavefront). Aparat automatycznie przechodzi z jednego szkła na drugie, po czym wysyła zebrane informacje głowicy aparatu Eye Refract™. Pacjent zajmuje miejsce przed aparatem i rozpoczyna się badanie aberracji. Również tutaj mamy do czynienia z czujnikami Shacka-Hartmanna i metodą analizy czoła fali. W głowicę urządzenia wbudowane są dwa czujniki, umożliwiające szybki obuoczny pomiar. Następnie aparat automatycznie ustawia sugerowaną korekcję i przechodzi do kolejnego etapu badania, bez konieczności przenoszenia się na foropter (jest on także wbudowany w głowicę). Zintegrowany z zestawem wyświetlacz optotypów znajduje się w ustalonej odległości od pacjenta. Zadaniem operatora jest uzgodnienie z pacjentem w którym ustawieniu urządzenia obraz jest wyraźniejszy (nie wymaga to specjalistycznej wiedzy), a następnie wybiera tę opcję na tablecie sterującym całym badaniem. Aparat automatycznie dobiera wspomniane ustawienia, niwelując negatywny wpływ zmiennego czynnika ludzkiego. Eye Refract™ w przeciągu kilku minut kalkuluje finalną korekcję a pacjent może ocenić, który dobór szkieł odpowiada mu bardziej: dotychczasowy (zmierzony dioptromierzem), czy zaproponowany przez aparat. Efekty są zaskakujące. Podczas naszych pierwszych testów w trakcie kongresu wszystkie przebadane osoby wybierały korekcję dobraną przez urządzenie, a nie tą, którą wykorzystywały na co dzień. Byliśmy również zdumieni powtarzalnością otrzymywanych wyników. Wszystko to skłania nas do tezy, że Eye Refract ™ może wnieść wiele zmian w podejściu do tego typu badań w najbliższej przyszłości. Już teraz urządzenie wykorzystywane jest w dużych sieciach optycznych w Europie Zachodniej. Mamy nadzieję, że już niebawem znajdzie swoje miejsce na polskim rynku, gwarantując użytkownikom szybki, dokładny pomiar wad refrakcji oraz powtarzalny dobór korekcji okularowej.

Autorzy
Kamil Środa

Consultronix