Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Testymonial nt. Triva

Autor:
Leszek Joński, lek.

Klinika Oczu, Ośrodek Okulistyczny w Jeleniej Górze, jako pierwszy w Polsce wszczepił nowy model soczewki multifokalnej – trójogniskowy implant Triva-aAY, niemieckiej firmy HumanOptics. Soczewka wszczepiona została obuocznie pacjentce aktywnej zawodowo, dla której istotne było całkowite uniezależnienie się od okularów. Implantacja za pomocą injectora preloaded była w pełni kontrolowana i bezpieczna. Wizyta pooperacyjna odbyła się następnego dnia po zabiegu, kolejne tydzień oraz 3 tygodnie później. Aparat wzroku świetnie przystosował się do funkcjonowania z implantem. Pacjentka raportuje spójne widzenie w różnych dystansach, nie sprawia jej problemu czytanie bez korekcji, prowadzenie samochodu czy aktywność fizyczna. Nie wystąpił problem glisteningu (tzw. olśnień w polu widzenia), co odnotowywałem w przypadku innych implantów o wieloogniskowej optyce. W mojej wieloletniej praktyce miałem możliwość testowania wielu soczewek wewnątrzgałkowych i jestem przekonany, że Triva jest obecnie najlepszą z dostępnych na rynku soczewek trójogniskowych. ♦

Autorzy
Leszek Joński, lek.

Wojewódzkie Centrum Szpi...