Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Pożyczka od A do Z, czyli co pożyczkobiorca wiedzieć powinien

Autor:
Ewa Rzegocka

Zbliża się okres przedświąteczny, czas w którym zalewani jesteśmy przez media informacjami o kredytach i pożyczkach. Myślę jednak, że czas najwyższy przyjrzeć się tematowi od drugiej strony, biorąc pod uwagę szczególnie to co napisane małym drukiem.

Dzięki współpracy z Siemens Finance, klienci Consultronix mają szanse skorzystać z usług finansowania, wspomnianych w ostatnim numerze CX News. Jedną z tych usług jest Pożyczka przygotowana specjalnie dla Państwa lekarzy, aby ułatwić i usprawnić zakup sprzętu medycznego.

Czym różni się to rozwiązanie od innych dostępnych na rynku? Oto najważniejsze cechy:

A jak Adresat: lekarze posiadający specjalizację, prowadzący działalność gospodarczą oraz spółki medyczne.

C jak Czas: prosta ścieżka przyznania finansowania, która polega na skompletowaniu wymaganych dokumentów prawno-rejestrowych.

D jak Dokumenty: potrzebne do zawarcia umowy pożyczki wystarczą (kserokopie):

  • prawo wykonywania zawodu / specjalizacja,
  • decyzja o wpisie do rejestru niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • wpisy do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  • umowa spółki w przypadku spółek,
  • REGON, NIP,
  • dowody osobiste lekarzy oraz współmałżonków, osób reprezentujących spółkę zgodnie z KRS,
  • formularz Siemens Finance (Wniosek).

E jak Eksperci: dostępni do Państwa dyspozycji (Katowice, Rzeszów, Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gdańsk).

F jak Faktury: wystawiane są 15 każdego miesiąca, termin płatności dwa tygodnie.

H jak Harmonogram: przesunięty harmonogram spłat o jeden miesiąc. Siemens Finance płacąc za urządzenie medyczne dostawcy w danym miesiącu, ustawia spłatę rat miesięcznych od następnego miesiąca.

J jak Jakość obsługi, sprawna kalkulacja.

K jak Koszty: klient wpisuje odsetki z rat miesięcznych w koszty prowadzenia działalności.

L jak Liczby: przykładowa kalkulacja, wartość sprzętu brutto: 200 000 zł, wartość sprzętu netto: 186 915.89 zł, RATA 3 988.91 zł, udział własny klienta 13 084.11 zł

M jak Możliwość finansowania 100% wartości brutto urządzenia – brak wymogu opłaty wstępnej, klient decyduje jaką kwotę chce wpłacić na konto dostawcy.

O jak Opłaty: klient nie ponosi dodatkowych kosztów za rozpatrzenie wniosku oraz kosztów związanych z zakończeniem umowy tak jak ma to miejsce w przypadku umów leasingu finansowego. Jedynym dodatkowym kosztem dla klienta jest ubezpieczenie finansowanego sprzętu od wszelkiego ryzyka w podstawowym zakresie koszty ubezpieczenia pokrywa Klient. Stawka ubezpieczenia podstawowego wynosi 0,313%.

P jak Pożyczka: finansujący w tym przypadku Siemens Finance na podstawie umowy pożyczki podpisanej z klientem płaci za fakturę vat bezpośrednio na konto dostawcy.

R jak Raty annuitetowe: równe raty, kapitałowo odsetkowe, rata jest stała dla pożyczkobiorcy przez okres obowiązywania danej stopy procentowej. Kalkulacja sporządzona jest w oparciu o stopę WIBOR3M.

S jak Spłata: okres finansowania od 12 do 72 miesięcy.U jak Umowa: prosta umowa pożyczki – dwie strony + OWUP (Ogólne Warunki Umowy Pożyczki).

W jak Wniosek: jednostronny wniosek, dzięki czemu unikamy skomplikowanych formalności, uproszczona procedura.

Z jak Zabezpieczenia: weksel in blanco wraz z porozumieniem wekslowym oraz umowa przewłaszczenia na przedmiocie umowy pożyczki.

Autorzy
Ewa Rzegocka

Consultronix S.A.