Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Idealny układ optyczny Aspira -aXA

Autor:
Joanna Zapiór

Celem współczesnej chirurgii zaćmy jest nie tylko usunięcie zmętniałej soczewki, ale również stworzenie układu optycznego który jak najwierniej odwzorowywałby widziany obraz. Wszelkiego rodzaju rozmycia obrazu, gorsze widzenie nocą, dwojenie, olśnienia oraz efekt „halo” mogą być m.in. wynikiem nieskorygowanych aberracji. Na wielkość aberracji mają wpływ nieregularności elementów optycznych oka, w tym przede wszystkim kształt rogówki (aberracje rogówkowe), oraz zmiany kształtu i struktury soczewki (aberracje soczewkowe). Dlatego tak istotny dla osiągnięcia najlepszych wyników pooperacyjnych, jest dobór najlepszej soczewki wewnątrzgałkowej. Soczewki wewntrzgałkowe możemy podzieli na trzy podstawowe grupy:

pogorszona jakość widzenia

a) Standardowa soczewka sferycznaDodatnie aberracje rogówkowe i soczewkowe wspólnie docierają na siatkówkę.rys. 1. Pogorszona jakość widzenia b)Bezaberracyjna soczewka asferyczna Dodatnie aberracje rogówkowe generują zniekształcenia obrazu, soczewka wewnątrzgałkowa nie wprowadza aberracji soczewkowych. rys 2. Częściowa poprawa jakości widzenia c) Korygująca aberracje soczewka asferycznaUjemne aberracje soczewkowe kompensują dodatnie aberracje rogówkowe tworząc jeden idealny punkt ogniskowania, bez jakiegokolwiek zniekształcenia obrazu. rys. 3. Poprawa jakości widzenia

częściowa poprawa jakości widzenia

Aspira -aXA to akrylowa soczewka wewnątrzgałkowa z rodziny znanych i sprawdzonych na rynku soczewek Aspira frmy HumanOptics. To soczewka zwijalna, implantowana z cięcia od 2.2-2.5 mm, której unikatowy kształt soczewki idealnie stabilizuje soczewkę w tylnej torebce. Ponadto Aspira -aXA jest wykonana z wysokiej jakości akrylu hydroflnego, który dzięki swojej jednolitej strukturze, nie wprowadza niepożądanych olśnień. Co najważniejsze jest to soczewka jednoczęściowa o asferycznej budowie optyki, która dodatkowo nie wprowadza aberracji jednocześnie korygując aberracje rogówkowe (rys 3). rys. 4. Ogniskowanie światła

Autorzy
Joanna Zapiór

Consultronix