Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Najnowsze techniki obrazowania piersi

Autor:
Adam Bunsch
rak piersi

Rak piersi jest jednym z najczęstszych nowotworów u kobiet na całym świecie. W Polsce w 2002 roku stanowił blisko 13% rozpoznań nowotworów złośliwych u tej płci. Specjaliści alarmują – jedną z podstawowych przyczyn umieralności na raka jest niewielka liczba wykonanych badań przesiewowych, diagnostyki proflaktycznej, której wpływ na wczesne rozpoznanie i wyleczalność raka jest nieoceniony. Tylko zwiększenie dostępu do diagnostyki opartej na nowoczesnych technologiach może wpłynąć na poprawę sytuacji kobiet.

Firma Philips, w odpowiedzi na dramatyczne statystki, oferuje szerokie portfolio urządzeń oraz rozwiązań zapewniających kompleksową diagnostykę i opiekę nad kobietami.

Mammo Diagnost DRNajważniejszym badaniem, a w dodatku jedynym uznanym jako skriningowe, w wykrywaniu raka piersi jest mammografa. Polega na prześwietleniu obu piersi małą dawką promieni RTG. Badanie to jest zalecane jako proflaktyczne po 40 roku życia. Nie jest wskazane u kobiet w ciąży.

MammoDiagnost DR, Phillips

MammoDiagnost DR to pełnopolowy, nowoczesny cyfrowy system radiografczny o wysokiej wydajności, przeznaczony do badań przesiewowych i diagnostycznych. Znakomita jakość obrazu to najważniejszy czynnik w diagnozowaniu raka piersi. Z tego względu mammograf MammoDiagnost DR został wyposażony w zaawansowane oprogramowanie do poprawy jakości obrazów UNIQUE, gwarantujące najwyższa jakość przy niskiej dawce promieniowania. Mammografa cyfrowa jest bardziej precyzyjna od zwykłej. Wysoka detekcyjna wydajność kwantowa (DQE) oraz niewielki rozmiar piksela 85 μm zapewniają doskonałą widoczność szczegółów. Dzięki dużemu detektorowi oraz automatycznej kontroli ekspozycji badania wszystkie obrazy są kompletne i gotowe do odczytu. rys. 1. Ultrasonograf iU22, Phillips

Pełna zgodność ze standardem DICOM gwarantuje natomiast komunikację pomiędzy mammografem, a pozostałym sprzętem medycznym placówki. Cyfrowe obrazy możemy archiwizować w pamięci komputera, więc kolejny wynik badania można porównać z poprzednim. Kolejną zaletą jest zmniejszenie dawki promieniowania dzięki możliwości obróbki cyfrowej np.: wzmacniania obrazów „niedoświetlonych”, dzięki obróbce cyfrowej i wzmocnieniu dopiero w trakcie oceny. MammoDiagnost DR zapewnia również komfort pacjentki podczas badań, dzięki m.in. obrocie izocentrycznym. Dodatkowym udogodnieniem jest intuicyjna, łatwa w obsłudze stacja robocza Eleva, która pozwala skupić się na pacjentce, a nie na ustawieniach aparatu. Wszystkie te cechy gwarantują wygodę zarówno dla personelu, jak i badanych kobiet.

Ultrasonograf iU22, Phillips

Ultrasonograf iU22Badanie USG zalecane jest młodym kobietom, ponieważ ich piersi zbudowane są z bardzo gęstej tkanki gruczołowej, w której ultradźwięki wszelkie zmiany obrazują lepiej niż promienie rentgenowskie. Dlatego zakłada się, że do 40 roku życia podstawowym badaniem w proflaktyce raka piersi jest USG. Badanie jest nieszkodliwe dla zdrowia, nie ma przeciwwskazań również dla kobiet w ciąży. Zaawansowany aparat iU22 znacznie przyczynia się do poprawy diagnostyki, pracy oraz monitorowania leczenia. Model ten został wyposażony we wszystkie najnowsze osiągnięcia w technologii ultradźwiękowej. Posiada duże możliwości wczesnego wykrywania i charakterystyki zmian chorobowych piersi. Za pomocą jednego przycisku można włączyć w głowicach do badań piersi funkcję korekcji aberracji tkankowej, która dzięki kompensacji prędkości propagacji sygnałów akustycznych zwiększa rozdzielczość, umożliwiając wyodrębnienie niewielkich struktur i poprawiając widoczność szczegółów zmian chorobowych. Pomoc w uzyskaniu optymalnej skuteczności diagnostycznej różnych rodzajów piersi, od zawierających tkankę o dużej gęstości po tkankę tłuszczową. Udoskonalone liniowe głowice matrycowe L12-5 i L17-5 pozwalają uzyskać wyraźniejszy obraz oraz lepiej określone granice badanych obszarów piersi. Głowice te obsługują również technologię korekcji aberracji tkankowych i zaawansowaną technologię XRES. Dzięki nowym głowicom VL13-5 można wykorzystać najnowsze osiągnięcia w obrazowaniu objętościowym piersi. Korekcja aberracji tkankowej oraz zaawansowana technologia XRES są obsługiwane w obu trybach obrazowania objętościowego 2D i 3D. rys. 2. MammoDiagnost DR, Phillips Badanie piersi techniką magnetycznego rezonansu

Stół MammoTrack, Phillips

Badanie jest bardzo dokładną i co ważne szybką metodą weryfkacji niejednoznacznych zmian wykrytych w USG oraz klasycznej mammografi. Wiek i płeć nie jest żadną przeszkodą do wykonania badania piersi za pomocą rezonansu magnetycznego. Pole magnetyczne i fale radiowe rezonansu magnetycznego są w stanie wskazać zmiany o wielkości nawet 2 mm – ma to duże znaczenie w rozpoznawaniu zmian nowotworowych w szczególności u kobiet ze zmutowanymi genami BRCA1 i BRCA2, ponieważ w takich przypadkach rak rozwija się o wiele szybciej. Dodatkowo rezonans magnetyczny jest metodą bezpieczną – umożliwia uzyskanie precyzyjnych obrazów narządów wewnętrznych bez wykorzystania promieniowania rentgenowskiego. rys. 3. Stół MammoTrack, Phillips

Cewki mammograficzne do badania piersi za pomocą rezonansu magnetycznego Phillips

Elite Breast to kompletne rozwiązanie kliniczne frmy Philips mające na celu ułatwienie obrazowania MRI piersi. Dzięki niemu można oferować pacjentkom tę cenną usługę — od przygotowania, przez badanie, po raportowanie i ewentualną interwencję. rys. 4. Cewki mammograficzne do badania piersi za pomocą rezonansu magnetycznego Phillips Rozwiązania kliniczne Elite Breast są dostępne dla obecnych i nowych systemów rezonansów 1.5T oraz 3.0T frmy Philips. Rozwiązania Elite Breast dają następujące korzyści:
• Możliwość automatycznego planowania za pomocą funkcji SmartExam Breast. Funkcja ta zapewnia spójność i powtarzalność wyników obrazowania nawet przy obecności implantów silikonowych lub po zabiegach chirurgicznych, eliminując różnice utrudniające interpretację badań. SmartExam wykrywa objętość piersi i ściany klatki piersiowej, optymalizując dostrojenie magnesu i częstotliwości radiowej indywidualnie dla każdej pacjentki. Dzięki temu możemy uniknąć czasochłonnego dostrajania ręcznego i ograniczająca do minimum konieczność powtarzania badań.
• Usprawnienie pracy dzięki specjalnemu stołowi MammoTrak, który dokowany jest nad stołem pacjenta i nie wymaga demontowania istniejącego blatu. MamoTrack pozwla na przygotowanie następnej pacjentki z dala od magnesu w trakcie skanowania drugiej pacjentki co znacznie usprawnia procedurę oraz znacznie zwiększa wydaj ność pracy. Ponadto, w przypadku zabiegów biopsji piersi, gdy igła znajdzie się w odpowiedniej pozycji, pacjentkę można przewieźć na stole MammoTrak do sali zabiegowej w celu wykonania biopsji.
• Lepsza wizualizacja i większy obejmowany obszar przy korzystaniu z cewek SENSE do badań piersi. Zapewniają doskonałą jakość obrazu i szybkość obrazowania dzięki obsłudze dużej liczby kanałów. Są to dwa rodzaje cewek: 7-kanałowa cewka współpracująca z zestawem do biopsji na potrzeby wykonywania zabiegów interwencyjnych oraz 16-kanałowa cewka diagnostyczna oferująca poprawę rozdzielczości przestrzennej i czasowej dla lepszej wizualizacji niewielkich zmian a dzięki stacjom roboczym DynaCAD do badań piersi
• Większa pewność diagnostyczna dzięki stacjom roboczym DynaCAD do badań piersi. Specjalistyczne oprogramowanie DynaCAD Enterprise oferuje szereg narzędzi do rozpoznań wspomaganych komputerowo, funkcję analizy w czasie rzeczywistym, dostosowywane protokoły przeglądania oraz zintegrowane raporty BI-RADS, usprawniając procedury i zwiększając trafność rozpoznań. Ponadto możliwe jest planowanie biopsji piersi z poziomu konsoli MRI, podczas gdy intuicyjny interfejs użytkownika kieruje planowaniem właściwej pozycji igły. Opcjonalny wyświetlacz znajdujący się w sali badań ułatwia sprawdzanie pozycji igły na skanerze.

Rak piersi jest jednym z najczęstszych powodów umieralności kobiet w Polsce, każdego roku na tą chorobę umiera ponad kilka tysięcy kobiet, głównie z powodu zbyt późnego wykrycia zmiany w piersiach. Wcześnie wykryty nowotwór sutka ma bardzo duże szanse pełnego wyleczenia, często nawet większe niż inne rodzaje nowotworów.

Autorzy
Adam Bunsch