Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Nowy HYDROCHOPPER – aż 65% więcej irygacji

Autor:
Karolina Stożek

Kiedy po raz pierwszy na rynku pojawiły się choppery irygacyjne, idea była taka, aby zapewniały one wystarczający napływ wody utrzymujący przednią komorę podczas rozdrabniania, manipulacji i emulsyfkacji jądra. Z czasem używania tych narzędzi przez chirurgów, odkryto kilka widocznych ograniczeń:

HydroChopper Katena

Kiedy po raz pierwszy na rynku pojawiły się choppery irygacyjne, idea była taka, aby zapewniały one wystarczający napływ wody utrzymujący przednią komorę podczas rozdrabniania, manipulacji i emulsyfkacji jądra. Z czasem używania tych narzędzi przez chirurgów, odkryto kilka widocznych ograniczeń:
• Standardowy irygator (20G) nie zapewniał wystarczającego napływu wody do komory, a większe choppery były zbyt duże przy standardowej paracentezie.
• Porty irygacyjne były usytuowane za daleko od końcówki choppera, co skutkowało wyślizgnięciem się tipu z oka, w momencie gdy chirurg pracował blisko nacięcia.
• Końcówki choppera irrygacyjnego pomimo wielu podobieństw ze standardowymi chopperami sprawiały wiele kłopotów podczas użytkowania. Biorąc pod uwagę wymienione ograniczenia, frma Katena wprowadziła na rynek nowe HydroChoppery, które zapewniają napływ wody większy niż 48 cm³ na minutę, ze strategicznie usytuowanymi portami oraz końcówkami, odpowiadającymi klasycznym chopperom.

W ten sposób zaprojektowane HydroChoppery zapewniają więcej niż 65% przepływu w przypadku użycia standardowych chopperów irygacyjnych, a to wszystko już przy cięciu 1.2 mm. HydroChoppery posiadają lżejszą, aluminiową rączkę w całości wykonaną z jednego kawałka stali nierdzewnej. Dzięki tej technologii narzędzia cechuje znacznie większa średnica wewnętrzna, pozwalająca zwiększyć przepływ do maximum, przy zachowaniu średnicy zewnętrznej 20G. Dodatkowo HydroChoppery frmy Katena zostały zaprojektowane tak, aby końcówka irygacyjna znajdowała się blisko tipa. Dzięki temu irygacja zachodzi zawsze wewnątrz gałki ocznej, co jest istotne podczas pracy blisko nacięcia. Firma Katena oferuje HydroChoppery dostępne z wieloma najbardziej popularnymi tipami, odpowiadającymi kształtem i rozmiarem klasycznym chopperom.

tip hydrochopper katena
tip hydrochopper katena
Autorzy
Karolina Stożek