Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Trzy w jednym od Ellexa czyli nowy laser IntegrePRO

Autor:
Antoni Bijak
integrePRO

Od kilku dekad, fotokoagulacja laserowa jest podstawową techniką leczenia różnych schorzeń siatkówki. Jest bezpieczną, nieinwazyjną i sprawdzoną metodą leczenia m.in. proliferacyjnej retinopatii cukrzycowej, obrzęku plamki czy neowaskularyzacji naczyniówkowej w AMD. Obecnie najczęściej wykorzystuje się lasery o długości fali 532 nm (tzw. „zielone”). Korzystamy tu z faktu, że promieniowanie o tej długości jest słabo absorbowane przez ksantofil, a silnie przez melaninę zawartą w RPE oraz hemoglobinę w warstwie naczyniowej. Jednak ta długość fali wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W przypadku krwotoku do ciała szklistego nastąpi znaczna absorpcja energii w szklistce (przez hemoglobinę), co może skutkować uszkodzeniem tkanki oraz zmniejszeniem energii wiązki terapeutycznej w leczonym miejscu na siatkówce. Ponadto, jeżeli warstwa krwi jest obecna wewnątrz siatkówki, absorpcja energii nastąpi właśnie tam, a nie w strukturach leżących głębiej np. podsiatkówkowej błonie naczyniowej. Dość istotną zmianą w powyższej sytuacji było pojawienie się laserów o długości fali 561 nm. Posiadają one wszystkie zalety „zielonych” laserów, a ponadto, ze względu na większą długość fali ich promieniowanie ulega mniejszemu rozproszeniu. Pozwala to na większą kontrolę nad oddziaływaniem wiązki terapeutycznej z tkanką. Brak absorpcji przez ksantofil umożliwia leczenie przydołkowej i pozadołkowej neowaskularyzacji. I na tym nie koniec zalet. Użycie lasera 561 nm („żółtego”) jest również bardziej komfortowe dla pacjenta m.in. ze względu na możliwość użycia mniejszej mocy do osiągnięcia tego samego efektu terapeutycznego. Trzecią grupą laserów są lasery o długości fali z zakresu 659 – 670 nm („czerwone”). Ze względu na największą długość promieniowania, uzyskujemy tu największą głębokość penetracji w tkance oraz najmniejsze rozpraszanie (np. przez rogówkę czy soczewkę). Laser „czerwony” umożliwia najbardziej efektywną fotokoagulację warstwy naczyniowej. Idealnie, gdyby istniał jeden laser o właściwościach wszystkich trzech wymienionych powyżej. Niestety taki raczej nie powstanie. Powstał za to laser umożliwiający przełączanie między zieloną, żółtą a czerwoną wiązką terapeutyczną. Dokładnie: 532/561/670 nm. Długość impulsu możemy regulować w zakresie od 0.01 do 8 sekund, a moc maksymalną od 1.35 W (670 nm) do 2 W (dla 532 i 561 nm). Lasera tego można używać również z oftalmoskopem (leczenie R.O.P. – 670 nm) – i to bez konieczności podłączania/odłączania światłowodów! Laser IntegrePro bo o nim tu mowa, podobnie do integre, jest w pełni zintegrowany z lampą szczelinową i wyposażony w doskonałą optykę, znaną z najnowszej generacji laserów integre oraz integre yellow. Dostępny już na początku 2012!

Autorzy
Antoni Bijak