Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Wetlab Witrektomia, Kraków 2011

Autor:
Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med.

Wprowadzenie

Celem niniejszego kursu było dostarczenie młodym chirurgom najlepszej wiedzy z zakresu chirurgii witreoretinalnej. Kurs ukierunkowano na podniesienie umiejętności praktycznych oraz uzupełnienie wiedzy nabytej z podręczników, spotkań naukowych oraz praktyki lekarskiej. Podczas kursu zostały omówione podstawowe zasady i techniki chirurgii witreoretinalnej oraz szeroki przekrój wskazań klinicznych. Ponadto przedstawiono rekomendowane techniki chirurgiczne.

Zazwyczaj wszyscy chirurdzy działają w podobny sposób jednakże istnieją techniki, które zostały wypracowane na drodze wieloletniej praktyki i stały się wzorem do naśladowania. Ich stosowanie umożliwia przeprowadzanie zabiegu efektywniej i skuteczniej. Niestety tylko niewielu z nas miało okazję spotkać się z innymi lekarzami – autorytetami z kraju i ze świata i zobaczyć jak oni wykonują zabiegi i operacje oraz z jakich rozwiązań korzystają. Ten kurs dał możliwość zapoznania się z najnowszymi strategiami i technikami operacyjnymi.

Wyjątkowa formuła kursu pozwoliła na owocne dyskusje pomiędzy prowadzącymi i kursantami, jak również wymianę spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy lekarzami.Program kursu opracowany został tak, aby poruszyć wszystkie istotne aspekty chirurgii witreoretinalnej. Kursanci mogli uczestniczyć w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych. Każda sesja tematyczna zawierała również czas na otwartą dyskusję.

zajecia

Poziom I: Podstawowy
• Historia chirurgii witreoretinalnej
• Narzędzia chirurgiczne i systemy operacyjne
• Podstawowe kroki i zasady witrektomii z wykorzystaniem technik 20/23/25 G
• Wskazania do witrektomii oraz zasady postępowania chirurgicznego
• Powikłania: postępowanie oraz opieka pooperacyjna
• Diagnostyka oraz zalecenia dla pacjenta

Poziom II: Zaawansowany
• Retinopatia cukrzycowa: techniki i strategie chirurgiczne
• Odwarstwienie siatkówki
• PVR – techniki chirurgiczne i strategia w odwarstwieniu siatkówki oraz urazach
• Chirurgia plamki żółtej
• Urazy gałki ocznej i ciała obce wewnątrzgałkowe
• Powikłania chirurgii zaćmy
• Endophthalmitis
• Alternatywne i nowatorskie techniki w chirurgii witreoretinalnej
• Strategie postępowania w indywidualnych przypadkach klinicznych
• planowanie, przeprowadzenie operacji, kontrola – ocena jakości chirurgii

zajecia_praktyczne
Autorzy
Robert Rejdak, prof. dr ...

Klinika Okulistyki Ogóln...