Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Kamienie niecieniujące – wczesne leczenie kamicy układu moczowego.

Autor:
Marek Łęcki

Z początkiem 2011 roku w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu firma Urologia Centrum utworzyła nowoczesną pracownię kruszenia kamieni nerkowych wyposażoną w najnowocześniejszy w rejonie Polski północnej litotrypter MODULARIS Variostar produkcji Siemensa AG, wyposażony w podwójny system namierzania kamieni w drogach moczowych, za pomocą wysokiej klasy USG i RTG. Urządzenie to wraz z niezbędnym osprzętem, umożliwia rozbijanie wszystkich typów kamieni zarówno w nerce, jak i w każdym odcinku moczowodu. Według opinii Ordynatora Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, dr. Jana Mellera, MODULARIS Variostar jako jedyny spełnia w pełni oczekiwania elbląskich urologów, szczególnie ze względu na wysokie bezpieczeństwo, skuteczność rozbicia kamienia w trakcie pierwszego zabiegu, a przede wszystkim – możliwość wykonania zabiegu ambulatoryjnie, bez konieczności hospitalizacji pacjenta.

Modularis

Urologia Centrum zatrudnia czterech specjalistów urologów, których wieloletnie doświadczenie w leczeniu kamicy układu moczowego zostało wzbogacone dzięki specjalistycznemu, tygodniowemu szkoleniu zrealizowanemu przez klinicystów ośrodka referencyjnego Siemensa z kliniki Recklinhausen, które poświęcone było zaawansowanym technikom zabiegowym, możliwym do wykorzystania dzięki MODULARIS Variostar. Unikatową w skali naszego kraju i wdrożoną w Elblągu jest technika rozbijania tzw. kamieni niecieniujących, możliwych do lokalizacji dzięki aparatowi USG. Aktualnie, ponad 90% zabiegów Urologia Centrum wykonuje, stosując wizualizację USG, wykorzystując RTG w większości wypadków wyłącznie do archiwizacji danych zabiegu, które łącznie z systemem zarządzania danymi LithoReport, pracujące w systemie automatycznym, zapisuje wszelkie istotne parametry fali uderzeniowej, dając wyczerpujący raport wykonanego zabiegu. Użycie USG daje możliwość ciągłego podglądu złogu w trybie live i bieżącą korektę pracy głowicy, co znakomicie podnosi skuteczność zabiegu, czego de facto zwykle nie realizują litotryptery pracujące tylko i wyłącznie pod nadzorem RTG.

Możliwość użycia USG gwarantuje również ograniczenie do minimum konieczność użycia RTG, co nie jest bez znaczenia, z uwagi na bezpieczeństwo radiologiczne pacjenta (zwłaszcza młodych kobiet i młodych mężczyzn), jak i personelu medycznego.

ESWL jest to obecnie najpowszechniej stosowana na świecie metoda leczenia kamicy układu moczowego pierwszego wyboru. W wyniku zabiegu kamień zostaje rozkruszony na różnej wielkości fragmenty, które są następnie wydalane z moczem. Metoda ESWL charakteryzuje się niezwykle wysoką skutecznością leczenia, gdzie powodzenie rozbicia kamieni, już w trakcie pierwszego zabiegu, szacowane jest na 85-90% i niezwykle małą ilością efektów ubocznych. Receptą na sukces okazał się szczególnie skuteczny system elektromagnetycznego generowania fali uderzeniowej Cplus, obejmujący wysoką wartość generowanej energii w złogu, co w połączeniu z szerokim ogniskiem litotrypsji zapewnia możliwie najwyższy wskaźnik trafień, a mała gęstość energii umożliwia łagodny przebieg zabiegu i ogranicza konieczność aplikacji środków przeciwbólowych, co zostało z powodzeniem wdrożone w elbląskim ośrodku. Zabieg nie tylko nie wymaga sedacji, ale co najważniejsze, odsetek pacjentów wymagających aplikacji środków przeciwbólowych nie przekracza kilkunastu procent.

Skuteczność zabiegu znakomicie zwiększa duże ognisko litotrypsji, które z powodzeniem kompensuje ruchy kamienia podczas oddychania, a jednocześnie zapewnia mniejszą gęstość energii w ognisku, co powoduje mniejsze uszkodzenia tkanek (hematoma).

Warte podkreślenia jest, że z punktu widzenia wczesnego leczenia kamicy (średnica złogu 0.5-1.0 cm) zastosowanie większego ogniska staje się niezwykle skuteczne i daje szansę na eliminację złogu we wczesnym stadium rozwoju dolegliwości. Mając na uwadze komfort pacjenta i ograniczenie kosztów leczenia, wczesna diagnostyka w gabinetach i poradniach urologicznych, połączona z wykorzystaniem zalet MODULARIS Variostar, zaczyna przynosić oczekiwane efekty wśród pacjentów Urologia Centrum. Z przeprowadzonych analiz wynika, że skuteczność rozbicia kamieni w zakresie średnic 0.5-1 cm przekracza 90% w trakcie pierwszego zabiegu. Tak wysoka skuteczność osiągana w elbląskim ośrodku jest wynikiem szkolenia i doświadczeń w precyzyjnym zastosowaniu wysoce dynamicznego zakresu energii, systemu generowania fali uderzeniowej Cplus, na co szczególny nacisk kładli klinicyści z referencyjnego ośrodka Siemensa w Reclinhausen. System ten sprzyja indywidualnym strategiom leczenia w zależności od typu i lokalizacji złogu, a głębokość penetracji fali dochodząca do 14 cm w zupełności wystarcza do skutecznych zabiegów, nawet u pacjentów otyłych.

Zależnie od konfiguracji zestawu terapeutycznego, MODULARIS Variostar może pracować zarówno z głowicą w położeniu poniżej stołu, jak i powyżej stołu. Dodatkowo, w obu pozycjach można ustawiać głowicę generatora fali uderzeniowej pod różnymi kątami, co umożliwia wybór najlepszej pozycji zabiegowej. Opcjonalne położenie powyżej stołu jest idealnym rozwiązaniem w leczeniu kamieni środkowej/ dolnej części moczowodu, pęcherza i dróg żółciowych, jak również w zastosowaniach ortopedycznych. Zwiększa to również komfort pacjenta, gdyż przez cały czas leży on w pozycji na wznak, a mała apertura głowicy ułatwia ustawienie głowicy w taki sposób, by fala uderzeniowa nie napotykała po drodze kości (np. żeber, które ją pochłaniają).

Elbląska Urologia, która posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu zabiegów ESWL – do tej pory wykonano tu ponad 2500 zabiegów, z czego ponad 300 stosując MODULARIS Variostar – jest gotowa sprostać aktualnie wszystkim wyzwaniom stawianym technikom zabiegowym ESWL i skutecznie leczyć bezinwazyjnie w maksymalnym komforcie pacjenta.

Modularis

Reasumując doświadczenia elbląskiego ośrodka Urologia Centrum, należy stwierdzić, że ESWL (fala uderzeniowa krusząca kamień) jest obecnie najbezpieczniejszą metodą leczenia kamicy, a pacjent po całkowicie bezinwazyjnym i bezkrwawym zabiegu po godzinie może wrócić do domu. Skuteczność pierwszego zabiegu i możliwość refundacji zabiegu przez Narodowy Fundusz Zdrowia powoduje, że popularność elbląskiego ośrodka leczenia kamicy wzrasta z miesiąca na miesiąc.

Autorzy
Marek Łęcki

Urologia Centrum Elbląg