Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Doświadczenia z sali operacyjnej z soczewkami HumanOptics

Autor:
Leszek Joński, lek.

W mojej wieloletniej praktyce chirurgicznej miałem możliwość wszczepiania różnych dostępnych na rynku soczewek wewnątrzgałkowych. Kto z Państwa nie pamięta procedury ECCE? Używane wówczas w standardzie twarde soczewki wewnątrzgałkowe z tzw. pleksiglasu wszczepiane były z pęsety przez cię­cie 6 mm. Wtedy soczewki miały za zadanie przede wszystkim dać pacjentowi komfort widzenia zaraz po zabiegu. Nie anali­zowano ich pod kątem ewentualnego powstawania wtórnej zaćmy, czy ochrony siatkówki przed AMD. Wraz z postępem technologicznym, firmy medyczne zaczęły prześcigać się we wprowadzaniu innowacyjności. Soczewki zaczęto analizować w aspekcie poprawy komfortu widzenia pacjenta i zwiększenia jego satysfakcji.

Asferyczna soczewka Aspira -aA firmy HumanOptics to stan­dard na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego w Jeleniej Górze. Soczewka wykonana jest z akrylu hydrofilnego i implantowana przez cięcie 2.2 mm. Ze względu na homogenność materiału, z którego została -wykonana (wycięta z jednego kawałka bryły), pacjenci nie skarżą się na olśnie­nia czy odblaski. Aspira -aA posiada ostrą krawędź na całej po­wierzchni optycznej, oraz dodatkowo tzw. LEC (lens epithelial cell) Barier (rys. 1) na tylnej krawędzi, która zabezpiecza przed powstaniem wtórnej zaćmy. Ponadto, łatwość implantacji spra­wiła, że jestem ich użytkownikiem od wielu lat.

Na platformie Aspiry, firma HumanOptics stworzyła soczewkę dyfrakcyjno-refrakcyjną Diffractiva -aA, która umożliwia pa­cjentom widzenie w pełnym spektrum, dając im pełną gwaran­cję niezależności od okularów. Istotą działania tych soczewek jest ich budowa, na którą składa się 9 pierścieni dyfrakcyjnych w części centralnej soczewki oraz powierzchnia refrakcyjna na jej peryferiach. Ogromnie ważne jest to, iż pierścienie te zostały wykonane w technologii „subnanometer resolution”, dzięki czemu nie obserwuje się powstawania tzw. efektu „halo” podczas widzenia w nocnym oświetleniu. Dodatkową zaletą soczewek Diffractiva jest niewielka ilość ubytku światła (dzięki apodyzacji optyki dyfrakcyjnej) na pierścieniach (około 18%) oraz dodatek do bliży wynoszący 3.5D. Daje to pacjentom moż­liwość czytania, bez konieczności używania okularów korekcyj­nych.

LEC Barier - zdjęcie wykonane w mikroskopie elektronowym (A), rysunek schematyczny - boczna krawędź (B)

Ze względu na swoją specyfikę, dobór pacjenta w przypadku wszczepu soczewek dyfrakcyjno-refrakcyjnych jest szczególnie istotny. Należy wykluczyć pacjentów narażonych na wysoką czułość kontrastu przy przyciemnionym oświetleniu oraz na sil­ne ruchy źródeł światła. Dodatkowo należy wykluczyć pacjen­tów mających astygmatyzm >1D, przypadki predysponujące do decentracji oraz tych, którzy mają wygórowane oczekiwania względem wyników pooperacyjnych. Kalkulacja soczewki od­bywa się tak jak standardowych soczewek i nie wymaga wypeł­niania specjalnych formularzy i przesyłania ich do producenta. Na podstawie własnego doświadczenia, pełne zadowolenie pacjentów, przy kalkulacji Diffractivy, udało się osiągnąć kalku­lując oko dominujące na ametropię, a drugie na – 0.5D. Pełne moje przekonanie do tych soczewek mam od momentu, kie­dy dwa lata temu wszczepiłem obuoczne soczewki Diffractiva pacjentowi z istniejącą wcześniej wysoką krótkowzrocznością -12.0D i -13.0D uzyskując pełne jego zadowolenie. Biorąc po uwagę, iż świadomość pacjentów jest coraz więk­sza, rosną również ich oczekiwania względem nas -chirurgów. Soczewki HumanOptics zarówno te standardowe Aspira jak i Diffractiva dają mi pewność wyników pooperacyjnych, co przekłada się w pełni na satysfakcję moich pacjentów.

Autorzy
Leszek Joński, lek.

Wojewódzkie Centrum Szpi...