Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Szpital z klocków, kilka słów o technologii modułowej

Autor:
Piotr Smolarski

Budownictwo modułowe przebojem wchodzi na polski rynek. Coraz więcej budynków mieszkalnych, biurowych, czy też użyteczności publicznej powstaje w ten sposób. Technologia ta okazuje się szczególnie praktyczna w przypadku inwestycji medycznych. Nowości architektoniczne i sprzętowe pojawia-ją się tu bardzo często, a nacisk na skrócenie procesu inwestycyjnego jest ogromny. Nie do przecenienia jest, znaczące zmniejszenie uciążliwości prac budowlanych dla pacjentów i personelu szpitala.

Metoda prefabrykacji pozwala na montaż budynków przygotowanych w 90% w fabryce pod stałym nadzorem i z pełną kontrolą jakości. Na miejscu wykonywane są jedynie drobne prace montażowe i wykończeniowe. Pozwala to skrócić czas obecności ekip budowlanych na placu budowy nawet do 2 tygodni. Przeniesienie produkcji budynku do hal fabrycznych uniezależnia realizację inwestycji od warunków pogodowych, problemów z dostępem do placu budowy oraz daje gwarancję najwyższej jakości i terminowości budowy. Moduły produkowane są w fabryce, równolegle z prowadzeniem robót ziemnych na placu budowy, montażem stóp fundamentowych, budową dróg, chodników, wylewaniem fundamentów i pod-ciąganiem mediów, cykl budowy znacznie się skraca .

Porównanie czasu realizacji inwestycji w budownictwie modułowym i tradycyjnym

Zastosowanie technologii modułowej pozwala nie tylko szyb-ko stawiać budynki, ale również w razie potrzeby, przenosić je. Inwestor nie jest przywiązany do miejsca inwestycji, jeśli pojawi się potrzeba może w ciągu kilkunastu dni przenieść budy-nek w lepsze miejsce. Niezwykle łatwo jest również rozbudować obiekt, bądź jeśli okaże się, iż część jego powierzchni jest niepotrzebna, zredukować go.

Modułowość w budownictwie medycznym to również doskonały pomysł na dobudowywanie i nadbudowywanie bloków operacyjnych, oddziałów pracowni CT, MR czy hemodynamicznych. Nie ma innej technologii, która pozwoli zrobić to równie szybko nie powodując przy tym dezorganizacji pracy szpitala. Trzeba jasno powiedzieć, że jest to technologia o 10- 15% droższa od tradycyjnej, ale biorąc pod uwagę skrócenie okresu inwestycji oraz możliwość szybszej amortyzacji, w końcowym rozrachunku wygląda to zgoła inaczej.

Przykładowy projekt biurowca w technologii modułowej
Autorzy
Piotr Smolarski

Consultronix S.A.