Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Ceńmy każde osiągnięcie medycyny

Autor:
Tadeusz Pieronek, bp

Wielkie i niezaprzeczalne osiągnięcia współczesnej medycyny mają wiele źródeł. Pierwsze z nich to ciekawość poznania człowieka, możliwie ze wszystkich stron. Medycyna zawsze chciała wiedzieć o człowieku wszystko. O ile, mimo różnorodnych przeszkód i zakazów udało się jej poznać ciało człowieka, to o wiele trudniej było rozszyfrować jego psychikę, a zwłaszcza to, co nazywamy umownie jego duszą. W starych tekstach znajdujemy rozróżnienie na ludzkie ciało, ducha i duszę. Ciało można zbadać dokonując szczegółowych identyfikacji, ukazujących miejsce i rolę poszczególnych jego organów i ich współpracy dla dobra całego organizmu. Przy badaniu elementu duchowego skalpel odgrywa mniejszą rolę, ale przecież rozpoznanie funkcji ludzkiego mózgu daje również wielką garść informacji, jak się zachowuje człowiek korzystający w pełni z zasobów zdrowego mózgu i jakich elementów życia jest pozbawiony. Dusza, utożsamiana często z osobowością człowieka, jest niedostępna dla nauki. Jest tajemnicą, którą stara się tłumaczyć wiara, przekraczająca granice poznania naukowego. Kto chce się w życiu oprzeć jedynie na nauce, nie zazna nadziei życia wiecznego, bo po prostu nie rozumie związanych z nim kategorii. Magazyn medyczny CX News, wydawany przez Consultronix SA nie ma ambicji wytłumaczenia ostatecznego sensu życia człowieka. Ogranicza się raczej do sfer poddających się badaniu, szuka sposobów poznania zdrowia i choroby ludzkiego organizmu i sygnalizuje, zwłaszcza specjalistom, jakie kroki poczyniła medycyna, by chronić zdrowie człowieka. To nie muszą być odkrycia epokowe. Owszem, medycyna ma takie na swoim koncie i skutecznie przyczyniają się one do ratowania wielu skazanych na przedwczesną śmierć. Chyba każdy badacz poszukujący nowych leków po to by ulżyć ludzkim dramatom, chce dokonać jakiegoś znaczącego odkrycia, które wyzwoli ludzkość od niektórych chorób, zagrażających ich życiu, ale powinniśmy być wdzięczni nawet za małe kroki, które poprzez długotrwałe badania i doświadczenia prowadzą do postępu w medycynie. Cieszmy się z każdego osiągnięcia w badaniach i w konstruowaniu aparatur, które umożliwiają i udoskonalają pracę lekarzy w wielu przypadkach. Nie znam się na medycynie i dlatego mogę się wypowiadać w jej sprawie jako człowiek z zewnątrz. Od kilku już lat czytam i pisze do CX News, nie dlatego, że mam w nim coś do powiedzenia w sprawach ściśle fachowych, ale po to, by praca ludzi, niewątpliwie bardzo ważna dla dobra ogólnego, miała związek z problemami człowieka, mającego aspiracje wybiegające ponad świat znany medycynie, a związany zwłaszcza z tym, co dotyczy trwania człowieka także wtedy, kiedy medycyna już nie jest w stanie nic dla niego zrobić. Kraków, dnia 3 listopada 2014 r.

Autorzy
Tadeusz Pieronek, bp