Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Męty w ciele szklistym – czy musimy z tym żyć?

Autor:
Ewa Graczyńska
Męty

Męty w ciele szklistym są bardzo częstym problemem z którym zgłaszają się pacjenci w różnym wieku do gabinetu okulistycznego. Do tej pory okuliści informowali pacjentów, że muszą z tym dyskomfortem żyć i zalecali podawanie kropli lub preparatów typu Vitroft lub Vitreo. Pacjenci byli także informowani o skutecznym, operacyjnym sposobie leczenia – witrektomii, która wiąże się jednak z dużym ryzykiem powikłań. Okuliści mieli także do dyspozycji trzeci sposób leczenia: witreolizę laserową. Do niedawna była to metoda mało popularna ze względu na małą skuteczność. Zabieg był jednocześnie trudny do wykonania, ponieważ był przeprowadzany przy użyciu laserów NdYAG przystosowanych głównie do odcinka przedniego oka. Obecnie pojawiło sie nowe narzędzie – laser NdYAG o długości fali 1064 nm firmy Ellex oznaczony jako ULTRA Q i skonstruowany specjalnie do zabiegu witreolizy. Czym różni się on od innych laserów NdYAG i dlaczego przeprowadzony właśnie tym laserem zabieg witreolizy jest skuteczniejszy i bezpieczniejszy? Po pierwsze, dzięki zaawansowanej optyce, można przy użyciu mniejszej liczby impulsów i mniejszej energii rozciąć męty oraz mętniejącą torebkę tylną w czasie kapsulotomii lub wykonać skuteczną irydotomię. Mniejsza ilość impulsów i mniejsza energia zmniejszają ryzyko wystąpienia powikłań. Po drugie, dzięki dwupunktowemu systemowi celowniczemu zyskuje się większą precyzję lokalizowania mętów i ogniskowania wiązki lasera. Po trzecie, dzięki odpowiedniej budowie lampy szczelinowej zyskuje się zbieżność wizji, wiązki lasera i oświetlenia lampy na jednej linii optycznej oraz zogniskowanie ich w jednym punkcie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu ruchomego lustra, które automatycznie – w czasie wykonywania strzału usuwa się z toru optycznego, w związku z czym wiązka lasera dociera bezpośrednio do oka pacjenta. Po czwarte, koaksjalny system oświetlenia umożliwia uzyskanie głębi ostrości obrazu w przednim odcinku (cenne podczas kapsulotomii i irydotomii) oraz precyzyjne ogniskowanie w ciele szklistym. Zabieg witreolizy laserowej jest zabiegiem bardzo bezpiecznym. Ryzyko wystąpienia powikłań np. wzrostu ciśnienia śródgałkowego, krwotoczków czy zaćmy to jedynie 0.1%. Przy tym jest to zabieg niezwykle skuteczny – 85-92% pozytywnych rezultatów. Dodatkowym atutem witreolizy laserowej jest to, iż jest to zabieg możliwy do przeprowadzenia w warunkach ambulatoryjnych. Trzeba jednak pamiętać, że wymaga on maksymalnego rozszerzenia źrenicy (każdy milimetr zwiększa komfort zabiegu) i użycia soczewek tj. Ocular Karickhoff 21 mm Vitreus Lens, Ocular Karickhoff Off-Axis Lens. Zabieg ten proponuje się pacjentom, którzy skarżą się na męty stale zaburzające widzenie przez okres minimum 2–3 miesięcy, nie zgłaszają dolegliwości w postaci błysków, u których w badaniu okulistycznym nie stwierdza się objawów aktywnych patologii siatkówki, zapalenia np. błony naczyniowej oraz wyraźnego astygmatyzmu soczewkowego. W celu udokumentowania oraz lokalizacji mętów oraz ustalenia ich odległości od soczewki i siatkówki wskazane jest wykonanie USG gałki ocznej. Zabieg witreolizy laserowej jest zabiegiem wymagającym czasu – jedna sesja może trwać nawet do 40 minut. Lekarze wykonujący pierwsze zabiegi powinni starannie kwalifikować pacjentów. Najbardziej odpowiednią grupą pacjentów są osoby z pseudosoczewkowością i pierścieniem Weissa w osi widzenia.

Autorzy
Ewa Graczyńska

Klinika MEDIQ