Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

2RT™ – najbardziej oczekiwana premiera roku

Autor:
Dariusz Łagan
2RT

Zwyrodnienie plamki żółtej jest główną przyczyną ślepoty w krajach wysokorozwiniętych. Pierwsze objawy choroby są dyskretne i często niezauważalne. Następuje niewielki spadek kontrastu i ostrości widzenia. Wraz z rozwojem choroby może nastąpić gwałtowne pogorszenie wzroku poprzez zniekształcenie obrazu oraz ubytki w centralnym polu widzenia. W Polsce na AMD choruje ponad 1 250 000 osób z czego 300 000 cierpi z powodu zaawansowanego stadium schorzenia, co stanowi tylko 24% wszystkich pacjentów cierpiących na starcze zwyrodnienie plamki. Ponadto, w związku z wydłużeniem średniej wieku życia, prognozuje się drastyczny wzrost liczby chorych. Do tej pory terapia ograniczała się jedynie do leczenia późnego stadium choroby. W fazie tej następuje nieodwracalna destrukcja fotoreceptorów. W wyniku neowaskularyzacji, przez ścianki nieprawidłowych naczyń następuje przesączanie osocza, przez co tworzy się obrzęk oraz krwotoki. Powszechnie stosowane metody to iniekcje leków hamujących angiogenezę oraz niszczenie naczyń krwionośnych laserem termicznym. Mniej popularne jest stosowanie skomplikowanych zabiegów chirurgicznych polegających na usunięciu błony podsiatkówkowej lub translokacja plamki żółtej. Do niedawna nie udawało się opracować skutecznej metody terapii wczesnej postaci AMD. W początkowym stadium choroby jedynym środkiem zapobiegawczym było przyjmowanie witaminowych suplementów diety. Nową nadzieją dla chorych jest terapia zaprezentowana przez firmę Ellex: 2RT™ (Retinal Rejuvenation Therapy). Odkrywa ona zupełnie nowe możliwości oraz rewolucjonizuje leczenie AMD. Według przeprowadzonych badań, terapia 2RT™ umożliwia leczenie AMD we wczesnym stadium, jeszcze przed znaczną utratą jakości wzroku. Jednocześnie badania te pokazują, że w terapii 2RT™ energia lasera jest pięćsetkrotnie bardziej efektywna od obecnie stosowanych metod leczenia retinopatii cukrzycowej. Podstawowym zadaniem terapii jest zahamowanie postępu choroby oraz niedopuszczenie do osiągnięcia zaawansowanej wysiękowej postaci AMD. Testy kliniczne wskazują na możliwości odwrócenia procesu powodującego AMD poprzez redukcję druzów i poprawę funkcjonowania membrany Brucha. Ellex 2RT™ nie powoduje termicznego uszkodzenia siatkówki i umożliwia skuteczne leczenie obszarów blisko dołka środkowego, które nie są leczone obecnie stosowanymi metodami. Ma to również zastosowanie w leczeniu obrzęku plamki. Terapia Ellex 2RT™ wykorzystuje impulsy znacznie krótsze, niż te stosowane kiedykolwiek w konwencjonalnej procedurze laseroterapii siatkówki. Energia lasera wywołuje pobudzenie nabłonka barwnikowego siatkówki (RPE), nie powodując termicznego uszkodzenia tkanek. Melanina zawarta w organellach wewnątrzkomórkowych absorbuje światło generowane przez laser. Długość fali 532 nm ma maksymalną selektywną absorpcję w melanosomach występujących w RPE. Absorpcja energii wewnątrz melaniny nie przenosi się na ścianę komórkową. Krótko mówiąc, nie następuje koagulacja. Selektywnie pobudzone komórki obumierają, czemu towarzyszy szereg procesów. Komórki są pobudzone do regeneracji. Migracja oraz utworzenie nowych komórek warstwy RPE powoduje efekt „odmłodzenia” siatkówki. Dzieje się tak dzięki unikalnej, opatentowanej strukturze spotu oraz niskiej wartości energii dostarczanej przez impuls lasera. Kluczem do sukcesu jest nieosiągalna dotąd stabilność lasera oraz perfekcyjnie zaprojektowana optyka. Zastosowana technologia jest owocem wieloletnich testów oraz doskonalenia każdego, nawet najmniejszego detalu. Trzydziestoletnie doświadczenie w dziedzinie produkcji laserów oraz bezkompromisowa polityka jakości australijskiej firmy Ellex sprawiły, że pojawiła się nowa nadzieja dla chorych na AMD. Laser Ellex 2RT jest już dostępny w sprzedaży. Wyłącznym dystrybutoremw Polsce jest firma Consultronix.

Autorzy
Dariusz Łagan

Consultronix