Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

CataRhex 3 – doświadczenia z użytkowania

Autor:
Krzysztof Barnyk, dr n. med.
CataRhex 3

Wykorzystując najnowszą wersję aparatu CataRhex 3, wykonano w naszym Centrum Okulistycznym około 40 operacji usunięcia zaćmy. Sprzęt jest bardzo starannie wykonany. Przedni panel sterowania prezentuje się estetycznie i co najważniejsze dla operującego chirurga, jest prosty w obsłudze (ryc. 2). Typowe parametry, jakie najczęściej stosowano, to: • przepływ 36 ml/min, • podciśnienie 450 mmHg, • moc ultradźwięków 40-50%, • cięcie rogówkowe 2.2–2.4 mm, • do tytanowych głowic stosowano końcówki easyPhaco, • zaćmy usuwano techniką phaco – chop, • kapsulotomię okrężną wykonywano pęsetą lub specjalną igłą RF. Czas startu systemu to rzeczywiście tylko 6 sekund, a oprogramowanie nigdy się nie zawiesza. Podczas zabiegu można bardzo sprawnie sterować wielofunkcyjnym sterownikiem nożnym. Wszystkie wykonane operacje przebiegały planowo. Zostały zakończone pomyślnie: wszczepieniem sztucznej soczewki. Z przebiegu wykonanych zabiegów operacyjnych, z wykorzystaniem aparatu CataRhex 3, na szczególne podkreślenie zasługują: • bardzo dobra stabilizacja głębokości komory przedniej, przy różnych parametrach podciśnienia, • wysoce efektywne usuwanie fragmentów jądra soczewki przy użyciu końcówek easyPhaco – nawet twarde zaćmy usuwano przy mocy 50% ultradźwięków (ryc. 3), • możliwość i łatwość wykonania kapsulotomii z wykorzystaniem igły RF np. w przypadkach niestabilności torebki soczewki (ryc. 4), • bardzo dobry stan rogówek operowanych oczu następnego dnia. Oceniając aparat CataRhex 3 należy stwierdzić, że daje on przede wszystkim poczucie pełnej kontroli i bezpieczeństwa podczas wykonywania zabiegów usunięcia zaćmy. Na uwagę zasługują także inne, ważne cechy aparatu jak: pneumatyczna witrektomia przednia od 20 do 25 G, możliwość wykonywania zabiegów przeciwjaskrowych w jaskrze z otwartym kątem przesączania specjalną igłą do HFDS, możliwość wykorzystania kaset jedno i wielorazowych, pełna kompatybilność akcesoriów aparatu CataRhex 3 z innymi modelami firmy Oertli, a także mobilność aparatu ze względu na jego małe wymiary i niewielki ciężar. Jeśli poszukujemy nowoczesnego, łatwego w obsłudze i niezawodnego aparatu do usuwania zaćmy to jest to sprzęt, który koniecznie trzeba wziąć pod uwagę. CataRhexa3 można najkrócej opisać jako: „mały” aparat do „dużych” zadań.

Autorzy
Krzysztof Barnyk, dr n. ...

Centrum Okulistyczne, Wa...