Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

SOMATOM Scope – niewielki tomograf z wielkimi możliwościami

Autor:
Paweł Katarzyński

Obecnie od jednostek ochrony zdrowia oczekuje się stałego podnoszenia jakości usług oraz zapewnienia dostępności opieki dla jak największej ilości pacjentów. Wszystko to w oparciu o niewystarczający budżet. Aby spełnić stawiane przed nimi oczekiwania, placówki medyczne muszą poprawić efektywność finansową, czyli robić więcej, wykorzystując mniej zasobów. W sferze sprzętu medycznego oznacza to, iż należy inwestować w sprzęt, który zapewni dostęp do pełnej gamy możliwości klinicznych, bez kompromisów jeżeli chodzi o wydajność. Kwestią kluczową jest: jak to osiągnąć w ograniczonym budżecie?

Odpowiedzią na takie pytanie jest tomograf komputerowy firmy Siemens, SOMATOM Scope. Ten niewielki skaner tomografii komputerowej pozwala na uzyskiwanie dobrej jakości obrazów, wykorzystując optymalną dawkę promieniowania. Dzięki swojej niezawodności i łatwości użytkowania oszczędza czas w codziennej praktyce klinicznej, oraz pozwala kontrolować koszty działania placówki.

SOMATOM Scope jest nowoczesnym skanerem tomografii komputerowej, który występuje w dwóch konfiguracjach: SCOPE oraz SCOPE POWER wyposażonych kolejno w lampy o pojemności cieplnej anody 2 MHU i 5 MHU. Niezależnie od tego, którą opcję wybierzemy aparat posiada wiele cech, o których kilka słów poniżej.

Skaner SOMATOM Scope pracuje w oparciu o stworzony przez firmę Siemens detektor Ultra Fast Ceramic (UFC), który pozwala na dostarczenie obrazów o doskonałej szczegółowości nawet przy niskich dawkach promieniowania. Ten sam materiał detektora jest wykorzystywany również w najbardziej zaawansowanych tomografach Siemensa. Zawdzięcza on swoją funkcjonalność bardzo dużej efektywności przetwarzania energii promieniowania rentgenowskiego na światło widzialne, co zwiększa jakość obrazu przy niskim sygnale. Ponadto detektor UFC firmy Siemens posiada bardzo krótkie czasy poświaty, dzięki czemu sygnał jest wyjątkowo szybko przetwarzany. Zarówno tomograf SOMATOM Scope, jak i Scope Power wyposażone są w najnowszą wersję detektora UFC, który przez ostatnie lata jest stale udoskonalany.

SOMATOM Scope

Szczególnie istotna dla placówek medycznych jest dzisiaj efektywność procedur. Aby sprostać oczekiwaniom w tym zakresie, tomografy z rodziny SOMATOM Scope zostały wyposażone w funkcję FAST (Fully Assisting Scanner Technologies), która optymalizuje cały proces obrazowania – począwszy od planowania, aż po odczytanie obrazów. Te nowoczesne rozwiązania sprawiają, że złożone procesy stają się szybsze i bardziej intuicyjne. Zwiększają też wydajność, dzięki czemu personel medyczny może więcej czasu poświęcić pacjentowi. Dodatkową zaletą automatycznych ustawień FAST jest to, iż pozwalają one na większą powtarzalność badań, zatem zwiększają ich wiarygodność. To przekłada się na optymalizację pracy, a co za tym idzie – zwiększenie opłacalności, a to z kolei wpływa na skrócenie okresu oczekiwania na badanie, skutkiem czego jest zadowolenie pacjenta.

SOMATOM Scope niezależnie od wersji jest wyposażony w technikę iteracyjnej rekonstrukcji obrazu SAFIRE. Jest to unikalna metoda redukująca zaszumienie obrazu bez utraty jego szczegółowości, dzięki wykonaniu wielu kroków iteracyjnych. W rezultacie otrzymujemy obraz o wyższej jakości lub redukujemy dawkę promieniowania nawet do 60%.

Aspekty, które warto podkreślić to mały rozmiar i waga tomografu SOMATOM Scope. Mają one szczególne znaczenie w placówkach, gdzie aparat jest instalowany w pomieszczeniach pierwotnie do tego nieprzeznaczonych. Niewielka waga aparatu pozwala w znacznym stopniu ograniczyć koszty adaptacji pomieszczeń, gdyż zazwyczaj nie wymaga wzmacniania stropów.

Aparaty SOMATOM Scope i Scope Power, dzięki zastosowaniu szeregu rozwiązań oraz możliwości wykonania szerokiego zakresu aplikacji klinicznych, mają bardzo duży potencjał. Tomograf, dzięki 24 – rzędowemu detektorowi, umożliwia uzyskanie 16 lub 32 warstw submilimetrowych, co zapewni wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych: badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy, naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, a także zobrazowanie niewielkich struktur anatomicznych.

Autorzy
Paweł Katarzyński