Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Sprzęt medyczny z unijnych dotacji

Autorzy:
Edyta Pęcherz
Mapa

W ostatnim czasie pojawiają się możliwości pozyskania dotacji na zakup sprzętu medycznego. Budżet unijny przeznaczony na wsparcie Polski na lata 2014-2020 dopiero rusza. Pierwsze konkursy ukazały się w programach ogólnopolskich, a w regionalnych spodziewane są w pierwszych kwartałach 2016 roku. Dofinansowanie na sprzęt medyczny można uzyskać w ramach trzech kategorii projektów: 1. projekty dla publicznej służby zdrowia, 2. projekty dla prywatnej służby zdrowia, ale działającej w publicznym systemie opieki medycznej, 3. projekty na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw również dla prywatnych ośrodków medycznych. Zarówno publiczna służba zdrowia, jak i prywatna, działająca w publicznym systemie opieki zdrowotnej, będzie dotowana np.: w ramach: • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 infrastruktura ratownictwa medycznego, gdzie ogłoszono już konkurs, w którym nabór wniosków trwa do 31.03.2016 r. Szczegóły: http://www.zdrowie.gov.pl/strona- 308-Dzialanie_91_Infrastruktura_ratownictwa_medycznego+ Dzialanie_91_Infrastruktura_ratownictwa_medycznego.html.• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, będzie ogłoszony konkurs, więcej szczegółów: http://www.zdrowie.gov.pl/strona-309-Dzialanie_ 92_Infrastruktura_ponadregionalnych_podmiotow_leczniczych+ Dzialanie_92_Infrastruktura_ponadregionalnych_ podmiotow_leczniczych.html. • Inwestycyjnych konkursów regionalnych, np. zaplanowany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubuskiego, Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych. Analogicznych konkursów należy szukać w każdym województwie, choć nie we wszystkich na pewno się pojawią, co uzależnione jest od wybranych przez urząd marszałkowski priorytetów dedykowanego wsparcia. • Konkursów ogłaszanych na realizację programów profilaktycznych, edukacyjnych czy prowadzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej, do wykonania których niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu medycznego – przykład: http://stacja-konsultacja.pl/konsultacje/strona/3558. W powyższych programach liczyć można na 80, 85 czy nawet 100% wsparcia. Natomiast dotacje dla komercyjnych jednostek medycznych są zależne od regionu i przedstawiają się następująco: Wyjątek stanowią programy naukowo-badawcze, gdzie ryzyko, że wynik będzie negatywny jest znacznie wyższe i wsparcie dla mikroprzedsiębiorcy może wynieść nawet 80%. Programy te wspierają wyłącznie powstawanie innowacyjnych produktów, usług, pracę laboratoriów badawczych i same badania, a także opracowanie dokumentacji koniecznej do wdrożenia innowacji. Ogólnopolskich konkursów w tym obszarze należy szukać w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na stronie: https://www.poir.gov.pl. Dla pozyskania aparatury o mniejszej skali innowacyjności i za mniejsze wartości niż minimalne wymagania programów ogólnopolskich, sugeruję poszukiwania w pierwszych osiach priorytetowych Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach. Każde z nich ma swoją stronę internetową, gdzie znaleźć można szczegółowe opisy konkursów i bieżące informacje o ich uruchamianiu, np. http://www.rpo.malopolska. pl, https://rpo.slaskie.pl, http://rpo.opolskie.pl. Z dużej gamy możliwości warto wybrać optymalne i wdrożyć je w życie. Oczywiście pozyskanie dotacji na sprzęt medyczny to dopiero 30% sukcesu, trudności zaczynają się przy realizacji projektu, a szczególnie podczas rozliczenia. Wszystko to trzeba mieć na uwadze, nim rozpocznie się proces pozyskiwania funduszy. Gorąco zachęcam do zaangażowania i rozpoczęcia działań. Wraz z firmą CX chętnie wesprzemy Państwa w tym obszarze. Życzymy sukcesów!

Autorzy
Edyta Pęcherz

Centrum Funduszy Europej...