Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Archiwizacja bazy danych w stacji diagnostycznej VX120 firmy VISIONIX

Autor:
Szymon Jurdziak
VX120/130

W obecnym numerze naszego magazynu CX News, pragnę kontynuować cykl artykułów dotyczących zabezpieczania danych w urządzeniach zainstalowanych w Państwa klinikach. Opisaliśmy już perymetr firmy Frey, wideodermatoskop firmy FotoFinder oraz rodzinę urządzeń Optos. Przyszedł czas na flagowy produkt w naszej ofercie z zakresu diagnostyki okulistycznej, a mianowicie stację diagnostyczną VX120/130 firmy Visionix. Jak wiemy już z poprzednich numerów naszego magazynu (Nr 52, 53), VX120/130 to multiaplikacyjne urządzenie pozwalające przeprowadzić badania: refrakcji, keratometrii, aberrometrii, pachymetrii, tonometrii bezkontaktowej, topografii przedniej komory z wykorzystaniem kamery Scheimpfluga, retroiluminacji i pupilometrii. Cała procedura jest w pełni automatyczna i trwa zaledwie 90 sekund (wszystkie badania, zarówno dla prawego, jak i lewego oka). Wyniki są przechowywane w wewnętrznej bazie danych, co wiąże się z ryzykiem z jednej strony zapełnienia pamięci, z drugiej natomiast utraty istotnych danych w przypadku uszkodzenia dysku. Pojemność wewnętrznej pamięci przewidziana jest na około 20000 badań. Producent mając na uwadze bezpieczeństwo danych, jak i możliwe zapełnienie dostępnego miejsca, umożliwił użytkownikom archiwizację bazy danych poza stacją diagnostyczną. Cała operacja jest prosta do przeprowadzenia, a jej przebieg opiszę krok po kroku w dalszej części artykułu. Pierwszym etapem jest standardowe uruchomienie urządzenia, które kończy się wyświetleniem na ekranie menu głównego (Fot. 1). Klikając przycisk podpisany numerem 5 wchodzimy do zakładki ustawień (Fot. 3). W tym miejscu uruchamiamy ekran obsługi urządzenia podpisany Maintenance, zobrazowany dwoma kołami zębatymi. Po wejściu wewnątrz, ekran zostaje podzielony na trzy kolumny. Pierwsza z prawej zatytułowana jest Database i w niej jako drugi od dołu widnieje przycisk Backup (Fot. 4). Po jego naciśnięciu na ekranie wyświetlone zostaje nowe okno Browse for folder, znane już z systemu Windows, a służące do wybrania lokalizacji zapisu zarchiwizowanej bazy danych. To w tym właśnie miejscu decydujemy o tym, gdzie system umieści archiwizowane przez nas dane. Dla zachowania bezpieczeństwa istotny jest fakt, aby tworzone archiwum wykonane zostało poza lokalnym dyskiem twardym. Zalecamy więc wybranie z tego poziomu dysku zewnętrznego lub lokalizacji sieciowej. Po naciśnięciu przycisku OK rozpoczyna się proces archiwizacji. W miejscu docelowym utworzony zostanie folder o nazwie ClientDB, po czym do jego wnętrza nastąpi skopiowanie plików. W trakcie procesu kopiowania, system informuje o czasie pozostałym do zakończenia operacji (Fot. 5). UWAGA! Po wykonaniu procedury wyświetlone zostaje okno dialogowe, w którym oprogramowanie czeka na naszą decyzję o tym, czy chcemy usunąć zarchiwizowaną bazę danych z urządzenia (Fot. 6). Proszę pamiętać, że usuwanie danych, które właśnie zostały zarchiwizowane jest niezbędne tylko w przypadku zapełnienia dysku wewnętrznego i wiążę się z brakiem możliwości podglądania badań historycznych. W przypadku archiwizowania jedynie w celu wykonania kopii zapasowej, usuwanie danych nie jest zalecane. Decyzja o usunięciu lub pozostawieniu aktualnych danych w systemie musi być podjęta rozważnie i w oparciu o powyższe informacje. Oprogramowanie daje oczywiście możliwość przywrócenia w każdym momencie starej bazy danych poprzez naciśnięcie na ekranie (Fot. 4) przycisku Data Import i wskazanie właściwej lokalizacji. Cały proces kopiowania bazy danych może być bardzo czasochłonny i wyłącza Państwa stację z użytkowania! Z tego względu należy wcześniej zaplanować przeprowadzenie tej procedury w dogodnym dla Państwa terminie. Czas trwania archiwizacji jest trudny do oszacowania, gdyż zależy od wielkości bazy danych oraz sposobu komunikacji między VX120/130, a nowym dyskiem bazodanowym. Mam nadzieję, że udało mi się w przystępny sposób opisać Państwu sposób przeprowadzania archiwizacji bazy danych. Operacja ta, choć długotrwała, jest konieczna, aby uniezależnić się od nieprzewidywalnych uszkodzeń pamięci wewnętrznej urządzenia. Jeśli pozostały jeszcze jakieś niejasności, bardzo proszę o kontakt z Departamentem Serwisu firmy Consultronix.

Autorzy
Szymon Jurdziak

Consultronix