Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Leczenie zaburzeń pracy serca – gwarancja bezpieczeństwa z systemem Epoch

Autor:
EPOCH

Będąc dystrybutorem firmy Stereotaxis na Polskę bardzo nam miło jest przedstawić wyniki badań udostępnione przez Uniwersytet Medyczny Paracelcus na temat korzyści płynących ze stosowania systemu Niobe. ST. Louis, MO, 1.06.2016 – Stereotaxis, Inc., światowy lider w dziedzinie innowacyjnych technologii w leczeniu zaburzeń rytmu serca, ogłosiła wyniki badań retrospektywnych przeprowadzonych na uniwersytecie Medycznym Paracelsus w Norymberdze, w Niemczech, które wykazały znaczne zmniejszenie narażenia na promieniowanie pacjentów poddawanych ablacji trwałego migotania przedsionków (AF) z wykorzystaniem systemu nawigacji magnetycznej Niobe®. Badania te otrzymały pierwszą nagrodę w kategorii „Najlepsza prezentacja plakatowa” na Europejskim Kongresie Towarzystwa Arytmii Serca w Paryżu. W związku z ogłoszeniem wyników częściowych oraz otrzymaniem nagrody udało się uzyskać krótkie komentarze od lekarzy na temat doświadczeń i opinii dotyczących sprzętu Stereotaxis. „System Niobe jest przez nas wykorzystywany codziennie. Ufamy, iż poprawia on pośrednio bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów ablacji migotania przedsionków, częstoskurczy komorowych i innych skomplikowanych przypadków”, mówi Dr Dirk Bastian, specjalista w elektrofizjologii Uniwersytetu Medycznego Paracelsus w Norymberdze. „Dane zebrane podczas przeprowadzonych procedur wykazują znaczne zmniejszenie czasu fluoroskopii, co może być uzyskane jedynie poprzez zastosowanie możliwości sterowania odległościowego z wykorzystaniem systemu Niobe oraz integracyjnych, jednocześnie minimalizująca narażenie na promieniowanie zarówno dla pacjenta, jak i operatora. System Niobe dodatkowo zapewnia dokładne odzwierciedlenie sytuacji operacyjnej minimalizując ryzyko powikłań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowych dokonań, aby móc dzielić się następnymi osiągnięciami, będziemy kontynuować nasze działania, aby zapewnić najwyższy poziom opieki nad pacjentem za pomocą innowacyjnych technologii medycznych.” W badaniu przeanalizowano dane dotyczące 169 pacjentów z objawowym, trwałym migotaniem przedsionków poddawanych ablacji z systemem Niobe, dokumentując czas fluoroskopii potrzebny do kalibracji, dostęp transseptyczny/ pozycjonowanie cewnika i mapowanie/ablację. Łączny czas fluoroskopii wynosił 5.1 ± 3.8 minuty, w porównaniu do średnio 14-60 minut podanej dla tradycyjnych manualnych procedur ablacji. Efektywna dawka promieniowania mieściła się od 0.61 ± 0.9 millisieverts (MSV) w porównaniu do typowej średniej efektywnej dawki 16.6 mSv zmierzonych podczas procedur klasycznych, co stanowi 96% redukcję. Norymberski szpital jest jednym z największych w Europie, wyposażonym w system Niobe w ramach budowy centrum sercowo-naczyniowego. Lekarze: Konrad Göhl i Dirk Bastian zostali przeszkoleni w zakresie sterowania systemem Niobe w 2011 roku i zakończyli do tego czasu ponad 1000 procedur ablacji z wykorzystaniem zdalnej nawigacji magnetycznej. Dział elektrofizjologii niedługo zakończy okres 12 miesięcznej obserwacji na około 600 pacjentach poddanych ablacji AF z systemem Niobe i przeanalizuje dane dotyczące skuteczności, bezpieczeństwa i ekspozycji na promieniowanie dla całej grupy, jak również kilku podgrup (zdalnej magnetycznej ablacji migotania przedsionków). Stereotaxis to technologia medyczna i lider innowacji w rozwoju zrobotyzowanych systemów nawigacji instrumentów kardiologicznych mających na celu zwiększenie efektywności leczenia zaburzeń rytmu serca oraz chorob wieńcowych, a także rozwiązań do zarządzania informacjami w laboratorium interwencyjnym. Ponad 100 wydanych patentów pozwala wspierać platformę Stereotaxis, co umożliwia lekarzom na całym świecie zapewnić niezrównaną opiekę nad pacjentem z precyzją i bezpieczeństwem robota, poprawiać efektywność i wydajność laboratorium oraz zwiększać integrację informacji procesowej. Rdzeń Stereotaxis – Epoch® obejmuje: Niobe® system nawigacji magnetycznej, portfolio Odyssey® – systemu optymalizacji laboratorium, sieci i pacjenta, rozwiązań zarządzania informacją oraz zrobotyzowanego systemu nawigacji Vdrive® i materiałów eksploatacyjnych.

Autorzy