Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Ludzkie ograniczenia – inspiracją do powstawania wynalazków

Autor:
Dariusz Łagan
Navilas

Pomyłki zdarzają się każdemu. Czasem wynikają z nieuwagi, odpłynięcia myślami gdzieś daleko poza horyzont bieżących zdarzeń. Często jednak spowodowane są ograniczeniami naszej percepcji oraz dynamicznym charakterem naszego otoczenia. Wszędzie tam, gdzie w jakimś procesie pojawia się człowiek, może dojść do pomyłek. Jest to nieuniknione. Niezwykle cenną cechą człowieka jest umiejętność przyznania się do błędu. Niewątpliwie, aby uniknąć pomyłek, ważne jest ciągłe rozwijanie swoich umiejętności. Oprócz radzenia sobie z teorią, ważnym czynnikiem wpływającym na odnoszenie sukcesu jest praktyka, która prowadzi do nabycia doświadczenia. Empiryczne podejście to droga do wytworzenia automatyzmu działań poprzez osiągnięcie nawyków oraz zawierzanie intuicji. Intuicja jest w tym przypadku tak naprawdę umiejętnością szybkiej analizy sytuacji w oparciu o doświadczenie, jak i obserwację zdarzeń towarzyszących wykonywaniu danej czynności. W okulistyce powszechnie stosuje się technologie śledzenia ruchu gałki ocznej. Mają one na celu zwiększenie bezpieczeństwa zabiegu, zredukowanie czułości urządzenia na ruchy pacjenta, podniesienie jego komfortu podczas zabiegu, a co najważniejsze osiągnięcie optymalnych wyników pracy. Śledzenie ruchów gałki ocznej znajduje zastosowanie w badaniach perymetrii, weryfikacji grubości włókien nerwowych czy w badaniu OCT. Problem pojawia się w sytuacji, w której człowiek nie ma możliwości kontrolowania efektów swojej pracy. Dzieje się tak między innymi w przypadku mikropulsowej laseroterapii siatkówki. Technika aplikacji ma na celu maksymalną ochronę tkanki w czasie zabiegu. Zastosowanie mikropulsów pozwala na dostarczenie w obszar zabiegowy mniejszej ilości energii i umożliwia schłodzenie tkanki pomiędzy każdym z impulsów. Zastosowana wiązka światła lasera o długości fali 577 nm cechuje się najwyższą absorpcją w oxyhemoglobinie oraz najmniejszą absorpcją światła w ksantofilu (w który bogata jest plamka żółta) i pozwala uzyskiwać efekt terapeutyczny przy zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Co za tym idzie – zminimalizowanie ryzyka powikłań, oraz zmniejszenie poziomu dyskomfortu pacjenta. Osiągnięcie zamierzonego celu terapii jest powiązane z ogromną precyzją pracy operatora oraz cierpliwością i spokojem pacjenta. W przypadku najmniejszego poruszenia trudno oszacować z należytą dokładnością miejsce, w którym zakończono dystrybucję impaktów (w tej terapii powinny być niewidoczne). Niemożliwe jest też analizowanie zdjęć angiografii fluoresceinowej w trakcie obserwacji siatkówki przez lampę szczelinową. Problem ten zainspirował niemiecką firmę OD-OS do stworzenia systemu dedykowanego do diagnostyki, planowania i leczenia chorób oczu. Navilas 577 to unikalne połączenie lasera mikropulsowego oraz funduskamery (SLO), które zapewnia ciągłe obrazowanie w czasie rzeczywistym, niwelując błędy wynikające z ograniczeń dotychczas stosowanych technologii. Bez dobrej diagnostyki nie ma skutecznego leczenia. Esencja tego zdania stała się filarem projektu Navilas. Poprzez naciśnięcie jednego przycisku dokonuje się rejestracji obrazu dna oka w technologii truecolor lub angiografii fluoresceinowej. Kolejny istotny krok to planowanie: na wykonanym zdjęciu lekarz zaznacza obszar oraz parametry terapii. Czynność tą można wykonać na dotykowym ekranie w intuicyjny i szybki sposób. Oprogramowanie umożliwia import obrazów OCT. Następnie przechodzimy do cyfrowo nawigowanej laseroterapii siatkówki. Jest ona przyjazna dla pacjenta, ponieważ w trakcie zabiegu nie jest on oślepiany światłem pochodzącym z lampy szczelinowej oraz skupia swoją uwagę na punkcie fiksacyjnym – jak w badaniu OCT. Aby uzyskać idealny efekt terapii z pomocą spieszy najnowocześniejsza technologia umożliwiająca nawigowanie laseroterapii w czasie rzeczywistym. Kontrola pozycji ognisk lasera jest realizowana przez system śledzenia, oparty o stałe obiekty referencyjne – naczynia krwionośne na siatkówce. Zminimalizowanie błędów wynikających z ograniczeń człowieka doprowadziło do znacznego udoskonalenia popularnej terapii stosowanej między innymi w cukrzycowym obrzęku plamki żółtej (DME) oraz zaawansowanej postaci AMD. Dodatkowo zastosowany został system skanowania cyfrowego z wędrującą plamką, co gwarantuje dokładne i precyzyjne umiejscowienie ogniska, bez kumulacji energii w jednym obszarze – jak ma to miejsce w standardowym trybie pattern. Zastosowana technologia niweluje prawdopodobieństwo kumulacji energii w jednym obszarze siatkówki. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie modelowych korzyści terapii mikropulsowej. Z drugiej strony, poprzez powtarzalność i niespotykaną dokładność, technologia gwarantuje najlepsze wyniki kliniczne. Laser pracuje w dwóch trybach Focal oraz Panretinal. Tryb Focal stosuje pulsy o czasie trwania 50-500 μs z możliwością ustawienia cyklu pracy. Drugi z trybów sprawdza się w przypadku panretinalnej koagulacji (dostępny nawigowany tryb pattern) i innych aplikacji na obwodzie siatkówki (przedarcia, odwarstwienia, terapia naczyniówki, itp.). Lekarz w trakcie zabiegu uzyskuje szerokokątny obraz dna oka o zakresie znacznie przekraczającym obraz z lampy szczelinowej (do 1100). Co więcej, system iluminacji oparty na podczerwonym świetle zwiększa komfort zabiegu. Dodatkowo tryb wyposażony został w cyfrową asystę zabiegu. Rejestruje ruchy oka oraz uniemożliwia wykonanie przypalenia w niepożądanym miejscu. W terapii obwodowej można stosować pulsy o czasie trwania 100 ms lub protokół znany z laserów wielopunktowych, gdzie czas ograniczamy nawet do 10 ms. Ostatnim krokiem dopełniającym jest automatyczna, cyfrowa dokumentacja zabiegu. Dzięki temu możemy porównywać stan przed oraz pozabiegowy, a co najważniejsze – otrzymać bardzo dokładny, graficzny zapis przebiegu wykonanej terapii. Laser Navilas 577 rewolucjonizuje diagnostykę, planowanie zabiegu jak i samą laseroterapię siatkówki. Najnowszy system spełnia wszystkie kryteria innowacyjności. Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia aktywnego udziału w nowej erze laseroterapii siatkówki. Już wkrótce podzielimy się najnowszymi doniesieniami dotyczącymi nawigowanej terapii siatkówki.

Autorzy
Dariusz Łagan

Consultronix