Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dotacja: CBR

Tytuł projektu: Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Technologii dla Medycyny Consultronix Spółka Akcyjna

Cel projektu: Głównym celem jest rozwój działalności B+R spółki. W ramach projektu zostanie rozbudowana infrastruktura B+R, dzięki czemu będzie możliwe zrealizowanie agendy badawczej i opracowanie innowacyjnych produktów.

Numer projektu: POIR.02.01.00-00-0098/19

Beneficjent: Consultronix Spółka Akcyjna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu: 3 203 977,80 PLN
Kwota dofinansowania: 1 390 143,00 PLN