Dostęp do zawartości strony jest możliwy tylko dla profesjonalistów związanych z medycyną lub obrotem wyrobami medycznymi.

Dotacja: INDOK

Tytuł: System automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych technologią optycznej tomografii koherentnej OCT – oparty na sztucznej inteligencji INDOK

Cel projektu oraz planowane rezultaty: Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie na rynek innowacji produktowej – systemu automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy obrazów dna oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej OCT, opartego na sztucznej inteligencji – INDOK.

Zakres prac B+R obejmie 7 etapów, w ramach których opracowane zostaną algorytmy klasyfikacji do wspomagania diagnostyki. W realizację prac zaangażowany jest zespół badawczy Spółki oraz jednostki naukowe: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie i Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach.

Dzięki realizacji prac B+R narzędzie jako pierwszy produkt na świecie będzie w stanie w czasie rzeczywistym automatyczne rozpoznawać zmiany widoczne w dnie oka i diagnozować na tej podstawie następujące schorzenia: zwyrodnienie plamki żółtej, retinopatia cukrzycowa, błona nasiatkówkowa, pełnościenny oraz warstwowy otwór w plamce, centralna surowicza chorioretinopatia oraz jaskra. Grupę docelową projektu stanowią pacjenci zagrożeni ww. schorzeniami. Dodatkowo zakłada się, że wdrożenie produktu umożliwi prowadzenie badań przesiewowych na szerokiej grupie odbiorców, co pozwoli na efektywne kosztowo wczesne wykrywanie nieprawidłowości narządu wzroku.

Unikatowość i przełomowość rozwiązania polega na integracji wiedzy medycznej i informatycznej, w sposób umożliwiający automatyczną diagnostykę schorzeń oka wykorzystując dedykowany system teleinformatyczny, co w istotny sposób przyczyni się do poprawy ochrony zdrowia, w szczególności przyśpieszy diagnostykę i zwiększy efektywność leczenia.

Dzięki realizacji projektu powstanie repozytorium danych umożliwiające badanie związków między wieloma cechami dot. występowania schorzeń.

Analiza o charakterze BigData tworzy korzyść nie tylko analizy statystycznej i poznawania przyczyn chorób, ale umożliwia korelację rzadko występujących objawów na wczesnym etapie choroby z diagnozą – co jest niemożliwe do wykonania w jednostkowym badaniu lekarskim, ale możliwe przy diagnozowaniu automatycznym opartym na dużej bazie normatywnej.

Wartość projektu: 16 426 750,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 12 301 221,23 PLN

Beneficjent: Consultronix Spółka Akcyjna